Opis Kontraktu: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. Budowana Obwodnica będzie obejściem miasta od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód. Droga zlokalizowana będzie na terenie Olsztyna i gmin Stawiguda, Purda, Barczewo i ominie miasto od południowego wschodu. Przebiegać będzie od drogi S51 w sąsiedztwie miejscowości Tomaszkowo poprzez okolice miejscowości Bartążek, Szczęsne, Klebark Mały do drogi nr 16 na wysokości ogródków działkowych na Wójtowej Roli.