26 stycznia 2018 roku odbyła się 21 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót drogowych wyniosło na koniec grudnia 47 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/umocnienia gruntu: 70 proc., odwodnienia: 26 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc., roboty wykończeniowe: 3,7 proc.

Zaawansowanie obiektów inżynierskich wynosiło zaś 58 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 85 proc., fundamenty: 82 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 68 proc., ustroje nośne: 47 proc., łożyska: 64 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 23 proc., izolacje: 35 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.): 4 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wyniosło 39 proc.

W grudniu na budowie pracowało łącznie 637 osób. Zaangażowanie sprzętu wyniosło zaś 306 sztuk.