12 grudnia 2018 r. odbyła się 32 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W listopadzie zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 85 proc., roboty przygotowawcze 99 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 95 proc., odwodnienia 72 proc., podbudowy 93 proc., nawierzchnie bitumiczne 85 proc., roboty wykończeniowe 45 proc., humusowanie 47 proc., oznakowanie pionowe i poziome 18 proc., bariery ochronne 30 proc., elementy ulic 72 proc., ogrodzenia dróg 18 proc., ekrany akustyczne: 55 proc. Obiekty inżynierskie 94 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 76 proc., odwodnienie 96 proc., izolacje 98 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 71 proc., roboty przyobiektowe 56 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 71 proc., Roboty branżowe 72 proc.