16 stycznia 2019 r. odbyła się 33 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W grudniu zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 88 proc., roboty przygotowawcze 99 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 96 proc., odwodnienia 77 proc., podbudowy 94 proc., nawierzchnie bitumiczne 88 proc., roboty wykończeniowe 49 proc., humusowanie 51 proc., oznakowanie pionowe i poziome 24 proc., bariery ochronne 32 proc., elementy ulic 74 proc., ogrodzenia dróg 21 proc., ekrany akustyczne: 58 proc. Obiekty inżynierskie 96 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 77 proc., odwodnienie 97 proc., izolacje 99 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 72 proc., roboty przyobiektowe 58 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 72 proc., Roboty branżowe 75 proc.