13 marca 2019 roku odbyła się 35 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu, a także plan robót na miesiąc następny. Ze względu na trwający wówczas okres zimowy, roboty na budowie odbywały się w ograniczonym zakresie. Prace wykonywane były głównie na obiektach WD21 i MD22, na pozostałych wykonywano jedynie prace wykończeniowe. Ponadto kontynuowano roboty związane z wymianą gruntu na obszarze 5.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na 17 kwietnia 2019 roku.