Od 21 maja 2019 roku kierowcy mogą już korzystać z węzła Pieczewo, który został oddany do ruchu.

Od tej chwili otwarty odcinek łączy przedłużenie ulicy Pstrowskiego z obwodnicą. Na razie nie ma możliwości jazdy w stronę Szczytna. Wykonawca kończy budowę odcinka nowej trasy DK53, która ominie w całości miejscowość Szczęsne i odciąży od ruchu. Do oddania pozostało jeszcze ok. 2 km drogi wraz z dwoma wiaduktami. Ten fragment zostanie otwarty za nieco ponad miesiąc.

Oddanie do użytku całej zaś trasy głównej obwodnicy planowane jest na koniec czerwca 2019 roku.

Informujemy, że w trosce o jak najlepszą współpracę oraz zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został uruchomiony specjalny serwis dla podwykonawców.

Wszelkie informacje można znaleźć tu:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow oraz  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje o utrudnieniach w ciągu trasy głównej:

Utudnienia polegać będą na:

naprzemiennym wyłączeniu jednego z pasów jezdni w okolicach miejscowości Klebark Mały 6 maja 2019 od godz. 15:00 do 21:00 km 22+170 strona lewa i prawa, a 7 maja 2019 r. od godz. 15:00 do 21:00 km 22+655 strona prawa.

Prowadzone prace polegać będą na nacinaniu nawierzchni drogowej w celu montażu pętli indukcyjnych oraz czujników stacji meteo dla Systemu Zarządzania Ruchem.

Natomiast 6 maja 2019 r. w okolicach miejscowości Wójtowo od godz. 07:00 do 14:00 w km 24+600 – 25+100 po obu stronach zostaną wyłączone skrajne zewnętrzne pasy jezdni. Tutaj prowadzone prace polegać będą na montażu słupów oświetleniowych.

 

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 30.04.2019 r. będzie prowadził roboty wykończeniowe na jezdni prawej drogi DK16 (kierunek Mrągowo) pod obiektem KL-29A na długości ok 50m. Utrudnienia polegać będą na zajęciu skrajnego prawego pasa. Utrudnienia pojawią się od godz. 7:00  i potrwają do czasu zakończenia prac tj. do ok. godz.17:00.

 

Od 23 do 28 kwietnia potrwają utrudnienia na trasie głównej obwodnicy Olsztyna, polegające na naprzemiennym wyłączeniu jednego z pasów jezdni.

- 23 kwietnia 2019 r. od 15.00 do 21.00 km 15+955 strona prawa

- 24 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 18+050 strona prawa

- 25 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 20+080 strona prawa

- 26 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+170 strona prawa

- 27 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+655 strona prawa

- 27 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+170 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 20+080 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 18+050 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 15+955 strona lewa

Prowadzone prace polegać będą na nacinaniu nawierzchni drogowej w celu montażu pętli indukcyjnych dla Systemu Zarządzania Ruchem.

 

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 09.04.2019 r. w godzinach przedpołudniowych (około 3 godziny wyłączenia pasa), będzie prowadził roboty w obrębie WS20 (węzeł Pieczewo). Przez ten czas zajęty zostanie pas szybki, jezdnia lewa w kierunku Jarot. Natomiast dzień później, 10.04 także w godzinach przedpołudniowych na tym samym obiekcie, prace będą prowadzone na pasie szybkim na jezdni prawej w kierunku Barczewa (około 3 godziny wyłączenia pasa).

Kierowców prosimy o rozważną jazdę.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w czwartek i piątek (4 i 5 kwietnia 2019 r.) planuje roboty wykończeniowe na obiekcie WD29B (pierwszy wiadukt na drodze DK16 wyjeżdżając z Olsztyna z ul. Towarowej). W związku z tym, wystąpią utrudnienia w ruchu. Robotnicy zajmą pas awaryjny na prawej jezdni (kierunek Barczewo). Utrudnienia pojawią się około godz. 7:00 i potrwają do ok. godz. 17:00. Kierowców prosimy o ostrożność.

13 marca 2019 roku odbyła się 35 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu, a także plan robót na miesiąc następny. Ze względu na trwający wówczas okres zimowy, roboty na budowie odbywały się w ograniczonym zakresie. Prace wykonywane były głównie na obiektach WD21 i MD22, na pozostałych wykonywano jedynie prace wykończeniowe. Ponadto kontynuowano roboty związane z wymianą gruntu na obszarze 5.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na 17 kwietnia 2019 roku.

Informujemy, że 19 marca 2019 roku, Wykonawca planuje prowadzić roboty wykończeniowe na trasie głównej obwodnicy na obiekcie mostowym WS-24A w kilometrażu 20+630 do 21+206. Prace będą polegały na uszczelnieniu masą trwale plastyczną przestrzeni między krawężnikami. W związku z tym, będzie obowiązywała tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu.

Początkowo organizacja ruchu będzie obowiązywać na prawej jezdni, a po zakończeniu prac na lewej jezdni.

Na każdej jezdni Wykonawca planuje prowadzić prace przez 2 dni.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w dniach 28-29 lutego (czwartek-piątek), planuje wykonywać prace związane z wykonaniem fundamentu konstrukcji wsporczej tablicy na DK16 w Wójtowie - jezdnia w kierunku Olsztyna.

W związku z tym pomiędzy godzinami 9 a 17 zostanie zwężona jezdnia o jeden pas.

W trakcie prowadzenia robót na pasie drogowym stał będzie oznakowany pojazd firmy realizującej roboty na czas utrudnień.

Strony