Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)  to 12 lutego 2020 r., sala konferencyjna(s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. godz. 10:30 - 11:30.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)  to 24 października 2019 r., sala konferencyjna(s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. godz. 10:00 - 11:00.

Wykonawca informuje, iż planuje wykonywać prace z zakresu branży odwodnieniowej (usuniecie awarii kanalizacyjnej) na obiekcie WD29B na węźle Olsztyn Wschód (wiadukt łączący ul. Towarową), łącznicy L05 strona prawa oraz łącznicy L09.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zamknięcia dwóch pasów łącznicy L05 od strony pasa dzielącego oraz prawego pasa łącznicy L09.

Ze względu na skomplikowanie prowadzonych prac nie ma możliwości podania ostatecznego terminu zakończenia ich wykonywania. Przewidywany termin to 19.07.2019 r.

W związku z układaniem masy bitumicznej na drodze DL 54, Wykonawca informuje o planowanym wdrożeniu utrudnień w okolicach węzła wschód.

Utrudnienia polegać będą na wyłączeniu z ruchu DL-54 (droga wzdłuż ogródków działkowych) od skrzyżowania z DL-53 (droga na Klebark Wielki) do skrzyżowania ze światłami w Wójtowie.

08.07.2019 r. (poniedziałek) godziny zamknięcia 15:00-6:00 rano we wtorek

09.07.2019 (wtorek) godziny zamknięcia 15:00-6:00 rano w środę.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy informuje, że 5.07.2019 r. (piątek) planuje roboty wykończeniowe pod obiektem WD-28 jezdnia prawa na DK16 w okolicach Wójtowa, Klebarka Małego. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na zamknięciu skrajnego prawego pasa jezdni prawej - kierunek Wójtowo. Utrudnienia pojawią się od godz. 7:00 i potrwają do czasu zakończenia prac tj. do godz. 17ej.

4 lipca 2019 r. (czwartek) wykonawca planuje roboty wykończeniowe pod obiektem WD-28 na jezdni prawej drogi DK16. (jadąc w kierunku Barczewa). W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na zamknięciu skrajnego prawego pasa jezdni prawej - kierunek Wójtowo. Utrudnienia pojawią się od godz. 7:00 i potrwają do czasu zakończenia prac tj. do godz. 17ej.

Od 1 lipca od godz 15:00 kierowcy mogą już w pełni korzystać z całej obwodnicy Olsztyna. W poniedziałek został oficjalnie, uroczyście, z udziałem przedstawicieli administracji rządej i samorządowej otwarty ostatni około 6 km odcinek trasy - 1 km zadania1, którego wykonawcą był Interocor i 5 km odcinek zadania2, którego wykonawcą był Budimex. Do ukończenia zostały jedynie roboty wykończeniowe oraz usterki, które powstały na skutek nawałnicy, jaka przeszła ok. dwa tygodni temu w obrębie obwodnicy.

W związku z układaniem masy bitumicznej, Wykonawca informuje o planowanych weekendowych utrudnieniach w ciągu Południowej Obwodnicy Olsztyna Zadanie 2, polegających na wyłączeniu z ruchu ronda na węźle Olsztyn Wschód wraz z łącznicami towarzyszącymi, tj. L-06, L-07, L-08, L-09 oraz wlotem do ul. Lubelskiej. 29.06.2019 (sobota) godziny zamknięcia 7:00-21:00

30.06.2019 (niedziela) godziny zamknięcia 7:00-21:00

W związku z układaniem masy bitumicznej na nowobudowanej drodze DZ-36 (pomiędzy msc. Stary Olsztyn a Drogą Wojewódzką 598) planowane jest zamknięcie czasowe drogi. Droga zamknięta będzie będzie 27.06.2019 r. w godz. 9:00-21:00. Odcinek od połączenia drogi DZ-36 z rondem na DW 598 - droga w stronę Butryn z Jarot, aż do wjazdu do msc. Stary Olsztyn będzie czasowo nieprzejezdny.

25.06.2019r. (wtorek), Wykonawca planuje montaż wielkogabarytowych tablic informacyjnych na DK16 w km 24+221 oraz w 24+900 w okolicach Wójtowa.

W związku z tym zostanie całkowicie zamknięta lewa jezdnia (ruch w kierunku Olsztyna) w godzinach 11:00-14:30. Ruch z drogi krajowej nr 16 będzie skierowany na drogę dojazdową DL55 na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przy m. Wójtowo. Pojazdy dojeżdżając do ronda na węźle Olsztyn wschód będą mogły powrócić na obwodnicę w stronę Jarot korzystając z węzła, bądź wjechać bez utrudnień do Olsztyna na ul. Lubelską i/lub ul. Bublewicza.

W trakcie prowadzenia robót w miejscu przekierowania ruchu na DL55 będzie ustawiona odpowiednia tablica wraz z uprawnioną osobą do kierowania ruchem. Ruch na jezdni prawej (w kierunku Barczewa) pozostaje bez zmian i utrudnień.

Strony