Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 28.02.2019 r. (czwartek), planuje wykonywać prace z zakresu branży odwodnieniowej za obiektem WD29B łączącym ulicę Towarową z DK16 na węźle Olsztyn Wschód, na łącznicy L05. W związku z tym, nastąpi zamknięcie lewego skrajnego pasa łącznicy w godzinach 8-17.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w najbliższych dniach będą występować czasowe utrudnienia w ruchu na głównej trasie.Polegać będą na wyłączeniu skrajnych zewnętrznych pasów.

- 27.02.2019 godziny pracy 7-19: Jezdnia Prawa km 17+800 – 20+300 wysokość budowanego węzła Pieczewo,

- 28.02.2019 – 01.03.2019 godziny pracy 7-19: Jezdnia Lewa km 17+800 – 20+300 wysokość budowanego węzła Pieczewo

- 03.03.2019 godziny pracy 7-19: Łącznica L08 węzeł Olsztyn Wschód (okolice wiaduktu łączącego ul. Towarową z obwodnicą)

- 05.03.209 – 06.03.2019 godziny pracy 7-19: DK53 obiekt WD23 Szczęsne. Ruch wahadłowy. Ręczne kierowanie ruchem.

Prowadzone prace polegać będą na montażu słupów oraz opraw oświetleniowych za pomocą maszyn HDS oraz podnośników koszowych.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, iż dnia 20.02.2019 r. (środa) planuje roboty porządkowe przy łącznicy L08 przy obiekcie WD-29B (pierwszy wiadukt wyjeżdżając z ul. Towarowej z Olsztyna) Utrudnienia polegać będą na zawężeniu pasa ruchu i chwilowym zatrzymywaniu ruchu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 7:30  i potrwają do czasu zakończenia prac tj. do ok godz. 17:00.

1 lutego 2019 roku w samo południe został otwarty odcinek obwodnicy od węzła Jaroty do węzła wschód w Wójtowie. Uroczyste otwarcie odbyło się na wiadukcie WD28 na węźle wschód z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy, Nadzoru i parlamentarzystów z Warmii i Mazur. Kierowcy, którzy jako pierwsi mogli skorzystać z trasy głównej, wjeżdżali od strony Wójtowa z użyciem klaksonów.

Dzięki oddaniu do użytku tego odcinka, jadący od Jarot w stronę np. Mrągowa pokonują 9-kilometrową trasę w kilka minut. Do tej pory przejazd przez miasto zajmował im nawet niemal godzinę.

Dodajmy, że cały 26-kilometrowy odcinek, od Kudyp do Wójtowa, według szacunków Wykonawcy, ma zostać otwarty na koniec kwietnia. Na koniec zostanie sam węzeł Pieczewo wraz z nowowybudowanym fragmentem DK53 omijającym miejscowość Szczęsne, który zostanie skończony w czerwcu.

23 i 24 stycznia 2019 roku Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna planuje prowadzenie robót wykończeniowych na obiekcie WD29B.

Jest to wiadukt nad rondem na skrzyżowaniu z ul. Lubelską w ciągu drogi DK16.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu na łącznicach L06 i L08 oraz zajęciu jednego pasa ruchu na łącznicach L07 i L09 w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia wystąpią od godz. 7:00 i potrwają do godz. 17:00.

16 stycznia 2019 r. odbyła się 33 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W grudniu zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 88 proc., roboty przygotowawcze 99 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 96 proc., odwodnienia 77 proc., podbudowy 94 proc., nawierzchnie bitumiczne 88 proc., roboty wykończeniowe 49 proc., humusowanie 51 proc., oznakowanie pionowe i poziome 24 proc., bariery ochronne 32 proc., elementy ulic 74 proc., ogrodzenia dróg 21 proc., ekrany akustyczne: 58 proc. Obiekty inżynierskie 96 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 77 proc., odwodnienie 97 proc., izolacje 99 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 72 proc., roboty przyobiektowe 58 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 72 proc., Roboty branżowe 75 proc.

W związku ze zmianą organizacji ruchu na DK16 Olsztyn - Wójtowo, zmieniły się też lokalizacje przystanków autobusowych w okolicy Klebarka Małego. Dotychczas umiejscowione przystanki wzdłuż "szesnastki" zostały zlikwidowane. Pasażerowie mają teraz do dyspozycji cztery przystanki na drodze lokalnej DL54 (droga wzdłuż ogródków działkowych w Klebarku Małym). Dwa - w obie strony - znajdują się w okolicy powstającej kładki dla pieszych, dwa - przy budowanym przejściu podziemnym.

20 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna udostępnił dla ruchu w całości węzeł Wschód. To fragment drogi krajowej nr 16 od ulicy Towarowej w Olsztynie do skrzyżowania z Wójtowem wraz z obiektami WD29 i WD29B.

Udostępnienie węzła Olsztyn Wschód oznacza, że od wschodniej granicy miasta do Wójtowa można jechać drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. To 3 km trasy.

12 grudnia 2018 r. odbyła się 32 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W listopadzie zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 85 proc., roboty przygotowawcze 99 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 95 proc., odwodnienia 72 proc., podbudowy 93 proc., nawierzchnie bitumiczne 85 proc., roboty wykończeniowe 45 proc., humusowanie 47 proc., oznakowanie pionowe i poziome 18 proc., bariery ochronne 30 proc., elementy ulic 72 proc., ogrodzenia dróg 18 proc., ekrany akustyczne: 55 proc. Obiekty inżynierskie 94 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 76 proc., odwodnienie 96 proc., izolacje 98 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 71 proc., roboty przyobiektowe 56 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 71 proc., Roboty branżowe 72 proc.

6 grudnia 2018 roku odbędzie się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na obiekcie WD-29B oraz jezdni prawej od styku z ulicą Towarową (km 0+470) w kierunku węzła Olsztyn Wschód (km 1+350). Jeśli WINB wyda pozwolenie na dopuszczenie do ruchu, wówczas w drugiej części dnia planowane jest przełożenie ruchu górą na obiekt WD-29B (jezdnia prawa) na styku z ul. Towarową w kierunku węzła Olsztyn Wschód i dalej sprowadzenie ruchu na drugą stronę Łącznica L02 w kierunku Mrągowa.

W dalszej kolejności po wykonaniu jezdni lewej w warstwie ścieralnej będzie uzyskiwane pozwolenie na użytkowanie dla jezdni lewej od styku z ul. Towarową w kierunku w. Olsztyn Wschód.

Strony