Od 23 do 28 kwietnia potrwają utrudnienia na trasie głównej obwodnicy Olsztyna, polegające na naprzemiennym wyłączeniu jednego z pasów jezdni.

- 23 kwietnia 2019 r. od 15.00 do 21.00 km 15+955 strona prawa

- 24 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 18+050 strona prawa

- 25 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 20+080 strona prawa

- 26 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+170 strona prawa

- 27 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+655 strona prawa

- 27 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+170 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 20+080 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 18+050 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 15+955 strona lewa

Prowadzone prace polegać będą na nacinaniu nawierzchni drogowej w celu montażu pętli indukcyjnych dla Systemu Zarządzania Ruchem.

 

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 09.04.2019 r. w godzinach przedpołudniowych (około 3 godziny wyłączenia pasa), będzie prowadził roboty w obrębie WS20 (węzeł Pieczewo). Przez ten czas zajęty zostanie pas szybki, jezdnia lewa w kierunku Jarot. Natomiast dzień później, 10.04 także w godzinach przedpołudniowych na tym samym obiekcie, prace będą prowadzone na pasie szybkim na jezdni prawej w kierunku Barczewa (około 3 godziny wyłączenia pasa).

Kierowców prosimy o rozważną jazdę.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w czwartek i piątek (4 i 5 kwietnia 2019 r.) planuje roboty wykończeniowe na obiekcie WD29B (pierwszy wiadukt na drodze DK16 wyjeżdżając z Olsztyna z ul. Towarowej). W związku z tym, wystąpią utrudnienia w ruchu. Robotnicy zajmą pas awaryjny na prawej jezdni (kierunek Barczewo). Utrudnienia pojawią się około godz. 7:00 i potrwają do ok. godz. 17:00. Kierowców prosimy o ostrożność.

13 marca 2019 roku odbyła się 35 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu, a także plan robót na miesiąc następny. Ze względu na trwający wówczas okres zimowy, roboty na budowie odbywały się w ograniczonym zakresie. Prace wykonywane były głównie na obiektach WD21 i MD22, na pozostałych wykonywano jedynie prace wykończeniowe. Ponadto kontynuowano roboty związane z wymianą gruntu na obszarze 5.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na 17 kwietnia 2019 roku.

Informujemy, że 19 marca 2019 roku, Wykonawca planuje prowadzić roboty wykończeniowe na trasie głównej obwodnicy na obiekcie mostowym WS-24A w kilometrażu 20+630 do 21+206. Prace będą polegały na uszczelnieniu masą trwale plastyczną przestrzeni między krawężnikami. W związku z tym, będzie obowiązywała tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu.

Początkowo organizacja ruchu będzie obowiązywać na prawej jezdni, a po zakończeniu prac na lewej jezdni.

Na każdej jezdni Wykonawca planuje prowadzić prace przez 2 dni.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w dniach 28-29 lutego (czwartek-piątek), planuje wykonywać prace związane z wykonaniem fundamentu konstrukcji wsporczej tablicy na DK16 w Wójtowie - jezdnia w kierunku Olsztyna.

W związku z tym pomiędzy godzinami 9 a 17 zostanie zwężona jezdnia o jeden pas.

W trakcie prowadzenia robót na pasie drogowym stał będzie oznakowany pojazd firmy realizującej roboty na czas utrudnień.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 28.02.2019 r. (czwartek), planuje wykonywać prace z zakresu branży odwodnieniowej za obiektem WD29B łączącym ulicę Towarową z DK16 na węźle Olsztyn Wschód, na łącznicy L05. W związku z tym, nastąpi zamknięcie lewego skrajnego pasa łącznicy w godzinach 8-17.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w najbliższych dniach będą występować czasowe utrudnienia w ruchu na głównej trasie.Polegać będą na wyłączeniu skrajnych zewnętrznych pasów.

- 27.02.2019 godziny pracy 7-19: Jezdnia Prawa km 17+800 – 20+300 wysokość budowanego węzła Pieczewo,

- 28.02.2019 – 01.03.2019 godziny pracy 7-19: Jezdnia Lewa km 17+800 – 20+300 wysokość budowanego węzła Pieczewo

- 03.03.2019 godziny pracy 7-19: Łącznica L08 węzeł Olsztyn Wschód (okolice wiaduktu łączącego ul. Towarową z obwodnicą)

- 05.03.209 – 06.03.2019 godziny pracy 7-19: DK53 obiekt WD23 Szczęsne. Ruch wahadłowy. Ręczne kierowanie ruchem.

Prowadzone prace polegać będą na montażu słupów oraz opraw oświetleniowych za pomocą maszyn HDS oraz podnośników koszowych.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, iż dnia 20.02.2019 r. (środa) planuje roboty porządkowe przy łącznicy L08 przy obiekcie WD-29B (pierwszy wiadukt wyjeżdżając z ul. Towarowej z Olsztyna) Utrudnienia polegać będą na zawężeniu pasa ruchu i chwilowym zatrzymywaniu ruchu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 7:30  i potrwają do czasu zakończenia prac tj. do ok godz. 17:00.

1 lutego 2019 roku w samo południe został otwarty odcinek obwodnicy od węzła Jaroty do węzła wschód w Wójtowie. Uroczyste otwarcie odbyło się na wiadukcie WD28 na węźle wschód z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy, Nadzoru i parlamentarzystów z Warmii i Mazur. Kierowcy, którzy jako pierwsi mogli skorzystać z trasy głównej, wjeżdżali od strony Wójtowa z użyciem klaksonów.

Dzięki oddaniu do użytku tego odcinka, jadący od Jarot w stronę np. Mrągowa pokonują 9-kilometrową trasę w kilka minut. Do tej pory przejazd przez miasto zajmował im nawet niemal godzinę.

Dodajmy, że cały 26-kilometrowy odcinek, od Kudyp do Wójtowa, według szacunków Wykonawcy, ma zostać otwarty na koniec kwietnia. Na koniec zostanie sam węzeł Pieczewo wraz z nowowybudowanym fragmentem DK53 omijającym miejscowość Szczęsne, który zostanie skończony w czerwcu.

Strony