Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w czwartek i piątek (4 i 5 kwietnia 2019 r.) planuje roboty wykończeniowe na obiekcie WD29B (pierwszy wiadukt na drodze DK16 wyjeżdżając z Olsztyna z ul. Towarowej). W związku z tym, wystąpią utrudnienia w ruchu. Robotnicy zajmą pas awaryjny na prawej jezdni (kierunek Barczewo). Utrudnienia pojawią się około godz. 7:00 i potrwają do ok. godz. 17:00. Kierowców prosimy o ostrożność.

13 marca 2019 roku odbyła się 35 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu, a także plan robót na miesiąc następny. Ze względu na trwający wówczas okres zimowy, roboty na budowie odbywały się w ograniczonym zakresie. Prace wykonywane były głównie na obiektach WD21 i MD22, na pozostałych wykonywano jedynie prace wykończeniowe. Ponadto kontynuowano roboty związane z wymianą gruntu na obszarze 5.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na 17 kwietnia 2019 roku.

Informujemy, że 19 marca 2019 roku, Wykonawca planuje prowadzić roboty wykończeniowe na trasie głównej obwodnicy na obiekcie mostowym WS-24A w kilometrażu 20+630 do 21+206. Prace będą polegały na uszczelnieniu masą trwale plastyczną przestrzeni między krawężnikami. W związku z tym, będzie obowiązywała tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu.

Początkowo organizacja ruchu będzie obowiązywać na prawej jezdni, a po zakończeniu prac na lewej jezdni.

Na każdej jezdni Wykonawca planuje prowadzić prace przez 2 dni.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w dniach 28-29 lutego (czwartek-piątek), planuje wykonywać prace związane z wykonaniem fundamentu konstrukcji wsporczej tablicy na DK16 w Wójtowie - jezdnia w kierunku Olsztyna.

W związku z tym pomiędzy godzinami 9 a 17 zostanie zwężona jezdnia o jeden pas.

W trakcie prowadzenia robót na pasie drogowym stał będzie oznakowany pojazd firmy realizującej roboty na czas utrudnień.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 28.02.2019 r. (czwartek), planuje wykonywać prace z zakresu branży odwodnieniowej za obiektem WD29B łączącym ulicę Towarową z DK16 na węźle Olsztyn Wschód, na łącznicy L05. W związku z tym, nastąpi zamknięcie lewego skrajnego pasa łącznicy w godzinach 8-17.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w najbliższych dniach będą występować czasowe utrudnienia w ruchu na głównej trasie.Polegać będą na wyłączeniu skrajnych zewnętrznych pasów.

- 27.02.2019 godziny pracy 7-19: Jezdnia Prawa km 17+800 – 20+300 wysokość budowanego węzła Pieczewo,

- 28.02.2019 – 01.03.2019 godziny pracy 7-19: Jezdnia Lewa km 17+800 – 20+300 wysokość budowanego węzła Pieczewo

- 03.03.2019 godziny pracy 7-19: Łącznica L08 węzeł Olsztyn Wschód (okolice wiaduktu łączącego ul. Towarową z obwodnicą)

- 05.03.209 – 06.03.2019 godziny pracy 7-19: DK53 obiekt WD23 Szczęsne. Ruch wahadłowy. Ręczne kierowanie ruchem.

Prowadzone prace polegać będą na montażu słupów oraz opraw oświetleniowych za pomocą maszyn HDS oraz podnośników koszowych.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, iż dnia 20.02.2019 r. (środa) planuje roboty porządkowe przy łącznicy L08 przy obiekcie WD-29B (pierwszy wiadukt wyjeżdżając z ul. Towarowej z Olsztyna) Utrudnienia polegać będą na zawężeniu pasa ruchu i chwilowym zatrzymywaniu ruchu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 7:30  i potrwają do czasu zakończenia prac tj. do ok godz. 17:00.

1 lutego 2019 roku w samo południe został otwarty odcinek obwodnicy od węzła Jaroty do węzła wschód w Wójtowie. Uroczyste otwarcie odbyło się na wiadukcie WD28 na węźle wschód z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy, Nadzoru i parlamentarzystów z Warmii i Mazur. Kierowcy, którzy jako pierwsi mogli skorzystać z trasy głównej, wjeżdżali od strony Wójtowa z użyciem klaksonów.

Dzięki oddaniu do użytku tego odcinka, jadący od Jarot w stronę np. Mrągowa pokonują 9-kilometrową trasę w kilka minut. Do tej pory przejazd przez miasto zajmował im nawet niemal godzinę.

Dodajmy, że cały 26-kilometrowy odcinek, od Kudyp do Wójtowa, według szacunków Wykonawcy, ma zostać otwarty na koniec kwietnia. Na koniec zostanie sam węzeł Pieczewo wraz z nowowybudowanym fragmentem DK53 omijającym miejscowość Szczęsne, który zostanie skończony w czerwcu.

23 i 24 stycznia 2019 roku Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna planuje prowadzenie robót wykończeniowych na obiekcie WD29B.

Jest to wiadukt nad rondem na skrzyżowaniu z ul. Lubelską w ciągu drogi DK16.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu na łącznicach L06 i L08 oraz zajęciu jednego pasa ruchu na łącznicach L07 i L09 w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia wystąpią od godz. 7:00 i potrwają do godz. 17:00.

16 stycznia 2019 r. odbyła się 33 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W grudniu zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 88 proc., roboty przygotowawcze 99 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 96 proc., odwodnienia 77 proc., podbudowy 94 proc., nawierzchnie bitumiczne 88 proc., roboty wykończeniowe 49 proc., humusowanie 51 proc., oznakowanie pionowe i poziome 24 proc., bariery ochronne 32 proc., elementy ulic 74 proc., ogrodzenia dróg 21 proc., ekrany akustyczne: 58 proc. Obiekty inżynierskie 96 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 77 proc., odwodnienie 97 proc., izolacje 99 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 72 proc., roboty przyobiektowe 58 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 72 proc., Roboty branżowe 75 proc.

Strony