23 i 24 stycznia 2019 roku Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna planuje prowadzenie robót wykończeniowych na obiekcie WD29B.

Jest to wiadukt nad rondem na skrzyżowaniu z ul. Lubelską w ciągu drogi DK16.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu na łącznicach L06 i L08 oraz zajęciu jednego pasa ruchu na łącznicach L07 i L09 w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia wystąpią od godz. 7:00 i potrwają do godz. 17:00.

16 stycznia 2019 r. odbyła się 33 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W grudniu zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 88 proc., roboty przygotowawcze 99 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 96 proc., odwodnienia 77 proc., podbudowy 94 proc., nawierzchnie bitumiczne 88 proc., roboty wykończeniowe 49 proc., humusowanie 51 proc., oznakowanie pionowe i poziome 24 proc., bariery ochronne 32 proc., elementy ulic 74 proc., ogrodzenia dróg 21 proc., ekrany akustyczne: 58 proc. Obiekty inżynierskie 96 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 77 proc., odwodnienie 97 proc., izolacje 99 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 72 proc., roboty przyobiektowe 58 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 72 proc., Roboty branżowe 75 proc.

W związku ze zmianą organizacji ruchu na DK16 Olsztyn - Wójtowo, zmieniły się też lokalizacje przystanków autobusowych w okolicy Klebarka Małego. Dotychczas umiejscowione przystanki wzdłuż "szesnastki" zostały zlikwidowane. Pasażerowie mają teraz do dyspozycji cztery przystanki na drodze lokalnej DL54 (droga wzdłuż ogródków działkowych w Klebarku Małym). Dwa - w obie strony - znajdują się w okolicy powstającej kładki dla pieszych, dwa - przy budowanym przejściu podziemnym.

20 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna udostępnił dla ruchu w całości węzeł Wschód. To fragment drogi krajowej nr 16 od ulicy Towarowej w Olsztynie do skrzyżowania z Wójtowem wraz z obiektami WD29 i WD29B.

Udostępnienie węzła Olsztyn Wschód oznacza, że od wschodniej granicy miasta do Wójtowa można jechać drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. To 3 km trasy.

12 grudnia 2018 r. odbyła się 32 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W listopadzie zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 85 proc., roboty przygotowawcze 99 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 95 proc., odwodnienia 72 proc., podbudowy 93 proc., nawierzchnie bitumiczne 85 proc., roboty wykończeniowe 45 proc., humusowanie 47 proc., oznakowanie pionowe i poziome 18 proc., bariery ochronne 30 proc., elementy ulic 72 proc., ogrodzenia dróg 18 proc., ekrany akustyczne: 55 proc. Obiekty inżynierskie 94 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 76 proc., odwodnienie 96 proc., izolacje 98 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 71 proc., roboty przyobiektowe 56 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 71 proc., Roboty branżowe 72 proc.

6 grudnia 2018 roku odbędzie się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na obiekcie WD-29B oraz jezdni prawej od styku z ulicą Towarową (km 0+470) w kierunku węzła Olsztyn Wschód (km 1+350). Jeśli WINB wyda pozwolenie na dopuszczenie do ruchu, wówczas w drugiej części dnia planowane jest przełożenie ruchu górą na obiekt WD-29B (jezdnia prawa) na styku z ul. Towarową w kierunku węzła Olsztyn Wschód i dalej sprowadzenie ruchu na drugą stronę Łącznica L02 w kierunku Mrągowa.

W dalszej kolejności po wykonaniu jezdni lewej w warstwie ścieralnej będzie uzyskiwane pozwolenie na użytkowanie dla jezdni lewej od styku z ul. Towarową w kierunku w. Olsztyn Wschód.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w dniach 06-07.12.2018 r. (czwartek-piątek) planuje montaż ekranów akustycznych na drodze DK16 przy skrzyżowaniu z Wójtowem.

W trakcie prowadzenia robót obowiązywał będzie ruch wahadłowy.

Utrudnienia pojawią w godzinach 6:00-16:00.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna Informuje, iż w dniach 27-28.11.2018. (wtorek-środa), planuje montaż oznakowania pionowego (znaki na słupkach) na drodze DK16. (Olsztyn-Wójtowo)

W trakcie prowadzenia robót na pasie awaryjnym stał będzie oznakowany pojazd firmy realizującej roboty. Wystąpią chwilowe zatrzymywania ruchu i ruch wahadłowy.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 8:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 7-8h).

14 listopada 2018 r. odbyła się 31 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. We wrześniu zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 80 proc., roboty przygotowawcze 98 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 94 proc., odwodnienia 68 proc., podbudowy 90 proc., nawierzchnie bitumiczne 80 proc., roboty wykończeniowe 35 proc., humusowanie 45 proc., oznakowanie pionowe i poziome 12 proc., bariery ochronne 20 proc., elementy ulic 65 proc., ogrodzenia dróg 15 proc., ekrany akustyczne: 42 proc. Obiekty inżynierskie 91 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 99,7 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 75 proc., odwodnienie 81 proc., izolacje 92 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 68 proc., roboty przyobiektowe 42 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 38 proc., Roboty branżowe 69 proc.

Wykonawca informuje, że 06.11.2018. (wtorek), planuje prowadzenie robót (naprawa rozmyć, dokończenie humusowania za ekranami akustycznymi) na drodze DK16 km. 25+900 do 26+040 po stronie lewej (Wójtowo).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 7:30 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).

Strony