Informujemy, że od 31 października 2018 roku, ruch wahadłowy na drodze DZ44 w miejscowości Szczęsne, został zlikwidowany. Obecnie ruch odbywa się płynnie w obu kierunkach.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy informuje, że w dniach 30-31.10.2018. (wtorek-środa), planuje prowadzenie robót wykończeniowych na obiekcie KL-29A na drodze krajowej DK16 w okolicach Wójtowa. Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 19:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 3-4h).

19 października 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 30 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. We wrześniu zaawansowanie robót wyniosło: roboty drogowe 65 proc., roboty przygotowawcze 98 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 91 proc., odwodnienia 65 proc., podbudowy 85 proc., nawierzchnie bitumiczne 75 proc., roboty wykończeniowe 10 proc., humusowanie 35 proc., oznakowanie pionowe i poziome 2 proc., bariery ochronne 10 proc., elementy ulic 55 proc., ogrodzenia dróg 5 proc., ekrany akustyczne: 20 proc.

Obiekty inżynierskie 88 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 99,7 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 99 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 63 proc., odwodnienie 73 proc., izolacje 78 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 64 proc., roboty przyobiektowe 37 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 34 proc., Roboty branżowe 67 proc.

Wykonawca budowy 2 odcinka obwodnicy Olsztyna w dniach 22-23.10.2018. (poniedziałek - wtorek) planuje prowadzenie robót wykończeniowych na kładce dla pieszych (KL-29A) nad DK16 w okolicach Wójtowa. W związku z tym należy się spodziewać utrudnień polegających na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia rozpoczną się od ok. godz. 19:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 3-4h).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Termin i miejsce najbliższego spotkania dla zadania 2 obwodnicy Olsztyna to 19 października 2018 r., godz. 10:00–11:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 16.10.2018 r (wtorek), planuje prowadzenie robót ziemnych (montaż fundamentów pod konstrukcje wsporcze) na drodze DK16 strona lewa na odcinku węzeł Olsztyn Wschód – Wójtowo.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 30 min).

 

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 12 października 2018 r (piątek), planuje prowadzenie robót ziemnych (montaż fundamentów pod konstrukcje wsporcze) na drodze DK16 strona lewa na odcinku węzeł Olsztyn Wschód – Wójtowo. 

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 2h).

 

W niedzielę, 23 września 2018 r. o godz 5:20 przejechał pierwszy pociąg po nowowybudowanym wiadukcie kolejowym WK25 w Ostrzeszewie. Przed puszczeniem ruchu, na wiadukcie odbyły się próbne obciążenia statyczne i dynamiczne, które oczywiście wyszły pozytywnie.

Ruch kolejowy po nowym obiekcie musiał zostać przełożony już teraz ze względu na kontynuację robót wzdłuż trasy głównej (przekop przez dotychczasowy nasyp, a następnie, po przygotowaniu odpowiednio gruntu, ułożenie masy bitumicznej).

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w godzinach popołudniowych 21 września 2018 r. planuje przełożenie ruchu z DL55 - dotychczasowego objazdu (ul Lubelska - Wójtowo) na lewą jezdnię DK16, czyli na gotowy odcinek obwodnicy - węzeł Olsztyn Wschód.

19 września 2018 roku około godz. 8:00 Wykonawca planuje zmianę organizacji ruchu na DK53 w miejscowości Szczęsne. Zmiana polegać ma na przełożeniu ruchu z tymczasowego objazdu z płyt na obiekt WD23. Jednocześnie informujemy, że nadal będzie obowiązywał ruch wahadłowy ze względu na kontynuację robót na tym odcinku. Całkowite uwolnienie ruchu ma nastąpić natomiast ok. 8 października.

Strony