Wykonawca informuje, że 18.07.2018 r. planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć i poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 6:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).

13 lipca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 27 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót drogowych w ubiegłym miesiącu wynosiło  51 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 95 proc., roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 80 proc., odwodnienia: 35 proc., podbudowy: 32 proc., nawierzchnie bitumiczne: 20 proc., roboty wykończeniowe: 4,5 proc

Zaawansowanie obiektów inżynierskich wynosiło 76 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 99 proc., fundamenty: 99 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 95 proc., ustroje nośne: 79 proc., łożyska: 91 proc., urządzenia dylatacyjne: 20 proc., odwodnienie: 29 proc.,izolacje: 44 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.):11 proc., roboty przyobiektowe: 4 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 3 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wynosiło 52 proc.

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla podwykonawców drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna to 19 lipca, sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89, godz. 10:00 – 11:00.

 

W związku z budową II odcinka obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 nastąpi zamknięcie drogi powiatowej DP1464N na odcinku Ostrzeszewo – Klebark Mały. Dojazd do miejscowości Klebark Mały i Klebark Wielki będzie możliwy objazdem przez Klewki drogą lokalną: Klewki- Biedówko – Klebark Wlk., dojazd do Ostrzeszewa pozostaje bez zmian aleją Piłsudskiego.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi w poniedziałek 16 lipca 2018 r. ok. godz. 9.00 i potrwa do 31 sierpnia 2018 r. 

 

Wykonawca budowy II odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w nocy z 6 na 7 lipca w godzinach 23.00 - 3.00 mogą wystąpić okresowe utrudnienia polegające na zatrzymaniu ruchu. Związane jest to betonowaniem ustroju nośnego kładki dla pieszych  KL29A nad DK16 w okolicach skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Grądek. Ze względów bezpieczeństwa podczas zmiany punktu wbudowywania mieszanki betonowej nad drogą, ruch będzie zatrzymywany.

28.06.2018 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na odcinku drogi DL55 (objazd DK16) w okolicach skrzyżowania na miejscowość Grądek.

Prace związane z montażem belek dla bramki konstrukcyjnej pod obiekt KL29A rozpoczną się o godzinie 4:00. Wiązać się to będzie z czasowym zatrzymaniem ruchu na momenty wrzucania poszczególnych elementów. Utrudnienia potrwają od godziny 4:00 przez cały dzień z przerwami dla potrzeb rozładowania ruchu.

15 czerwca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 26 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót drogowych w maju wyniosło  51 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 95 proc., roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 80 proc., odwodnienia: 35 proc., podbudowy: 32 proc., nawierzchnie bitumiczne: 20 proc., roboty wykończeniowe: 4,5 proc.

Zaawansowanie robót mostowych wyniosło 76 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 99 proc., fundamenty: 99,1 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 95 proc., ustroje nośne: 79 proc., łożyska: 91 proc., urządzenia dylatacyjne: 20 proc., odwodnienie: 29 proc., izolacje: 44 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 11 proc., roboty przyobiektowe: 4 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 3 proc.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 13 lipca.

 

19 czerwca 2018 r. (wtorek) Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna z uwagi na konieczność prowadzenia dalszych prac na trasie głównej w okolicach Wójtowa, planuje zmienić organizację ruchu na DK16. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu z istniejącej obecnie trasy DK16 na objazd przez miejscowość Wójtowo. Tymczasowy objazd ma obowiązywać do 12 sierpnia 2018 r.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, iż w czwartek (14.06.2018 r.), planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć i poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 6:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 5-6h).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 29 maja 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 10:00-11:00

 

 

Strony