Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, iż w najbliższy poniedziałek 27.11.2017., planuje naprawę i zabezpieczenie skarpy naprzeciwko toru
motocrossowego na DL55 (droga dojazdowa do Wójtowa przy DK16).
Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.
Natomiast we wtorek 28.11.2017r. planuje wykonać odcinek rowu krytego w obrębie skrzyżowania z drogą DL55 z drogą gminną do miejscowości Grądek.
I w tym przypadku utrudnienia polegać będą także na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.
Utrudnienia w obu dniach pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około godz. 15:00).    
 
 

17 listopada 2017 r. odbyła się 19 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w miesiącu ubiegłym i plan prac na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót w październiku przedstawiało się następująco:

Roboty drogowe: roboty przygotowawcze - 89 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu - 65 proc., odwodnienia - 20 proc., podbudowy - 20 proc., nawierzchnie bitumiczne - 11 proc., roboty wykończeniowe - 3 proc.

Roboty mostowe: roboty przygotowawcze - 82 proc., fundamenty - 80 proc., podpory i konstrukcje oporowe - 60 proc., ustoje nośne - 39 proc., łożyska - 56 proc., odwodnienie - 18 proc., izolacje - 28 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 1 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wyniosło 31 proc.

Ustalono datę kolejnej rady Budowy na 15 grudnia 2017 roku.

Wykonawca informuje, że 21.11.2017., planuje wykonanie naprawy nawierzchni w obrębie wlotu DL55 w ul. Lubelską.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu i brygady bitumicznej.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około godz. 15.00).    

 

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 9 listopada 2017 roku planuje wdrożenie zmiany organizacji ruchu na DK16 (ul. Lubelska). Polegać będzie ona na zmianie lokalizacji wlotu drogi podporządkowanej prowadzącej do fabryki Michelin (km ok. 23+400 projektowanej trasy).

Jest to związane z wprowadzeniem robót w lokalizacji dotychczasowej drogi.

Przewidywany termin zakończenia prac i obowiązywania czasowej organizacji ruchu to 31 października 2018 r.

Wykonawca informuje, że w najbliższy wtorek 07.11.2017., planuje uzupełnienie rozjechanych poboczy oraz rozmyć skarp na drodze DL55 (droga dojazdowa do Wójtowa). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy koparki kołowej. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 1-2h).    

 

W związku z niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższą sobotę, prace bitumiczne zostały przesunięte na piątek 27.10.2017r.

Utrudnienia w ruchu (chwilowe zatrzymywanie ruchu), na wysokości zjazdu z ul. Lubelskiej na DL55 (zjazd od strony Olsztyna), zaczną się ok 6:00 i potrwają ok 4-5h.

Tego samego dnia planowany jest także przerzut palownicy na budowanej kładce dla pieszych KL29A w okolicach węzła Olsztyn Wschód. Prace te spowodują tymczasowe utrudnienia w ruchu na DL55 w km 0+900 do 1+100km (objazd przy DK16 w okolicach Wójtowa).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia dojazdu do frontu samochodu transportowego z palownicą oraz rozładunku jednej dostawy pali prefabrykowanych.

Utrudnienia pojawią się mniej więcej od godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 2-3h).    

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami budowy obwodnicy zadania 2.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to piątek (27 października 2017 r.), sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 10:00-11:00.

Wykonawca informuje, że w najbliższą sobotę 28.10.2017 r., planuje wykonywać roboty bitumiczne na rondzie Węzła Olsztyn Wschód. Prace te spowodują tymczasowe utrudnienia w ruchu, na wysokości zjazdu z ul. Lubelskiej na DL55 (zjazd od strony Olsztyna). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu, w celu umożliwienia dojazdu do frontu robót jednostek transportujących mieszankę mineralno – asfaltową.

Utrudnienia pojawią się mniej więcej od godz. 12:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).    

Dziennikarze, którzy zostali zaproszeni na wizytę studyjną na placu budowy obwodnicy Olsztyna, mogli zobaczyć m.in. w jaki sposób powstaje obiekt WS24A w okolicy miejscowości Szczęsne, który jest najdłuższym wiaduktem tej inwestycji. Będzie miał on formę estakady nad bagnistym terenem. Jednocześnie pozwoli na zachowanie naturalnego środowiska w tym miejscu, które zasiedla szereg gatunków roślin i zwierząt. Ma on łącznie ponad pół kilometra długości.

Odpowiedzi na pytania dziennikarzy udzielał Dariusz Taraszkiewicz, dyrektor kontraktu. Wyjaśniał zainteresowanym mediom obecnym na miejscu, z jak trudnym terenem wykonawca ma do czynienia i jak ogromną ilość wymiany gruntu należy wykonać, aby obwodnica mogła powstać. Na domiar złego, tegoroczna aura nie rozpieszcza budowlańców, intensywne deszcze powodują, że wiele robót ziemnych musi być w tym czasie przerywanych. Mimo niedogodności, nie ma podstaw do zmartwień, by inwestycja nie została zakończona w terminie.

Całość obwodnicy od Tomaszkowa do węzła Wschód w Wójtowie zostanie oddana do użytku pod koniec roku 2018. Na zakończenie robót przy węźle Pieczewo poczekamy zaś do roku 2019.

13 października 2017 r. odbyła się 18 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w miesiącu ubiegłym i plan prac na miesiąc bieżący.

Jeśli chodzi o roboty drogowe - wykonano wymiany gruntu - 38 tys. m3, nasypy - 56 tys. m3, wykopy - 93 tys. m3. Ułożono także poszczególne warstwy masy bitumicznej w km. 15+400 - 16+600 oraz na drodze DZ36.

Zaawansowanie robót drogowych we wrześniu wyniosło 35 proc., w tym: roboty przygotowawcze 85 proc., roboty ziemne 60 proc., odwodnienia 18 proc., podbudowy 5 proc., nawierzchnie bitumiczne 4 proc., roboty wykończeniowe 2,5 proc.

Zaawansowanie obiektów mostowych wyniosło 28,5 proc., w tym: roboty przygotowawcze 76 proc., fundamenty 78 proc., podpory i konstrukcje oporowe 33 proc., ustroje nośne 28 proc., łożyska 39,5 proc., odwodnienie 15 proc., izolacje 24 proc.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 17 listopada.

Strony