14 września 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 29 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. W sierpniu zaawansowanie robót łącznie wyniosło 63 proc. W tym: roboty drogowe 65 proc., roboty przygotowawcze 98 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 90 proc., odwodnienia 60 proc., podbudowy 78 proc., nawierzchnie bitumiczne 65 proc., roboty wykończeniowe 10 proc., humusowanie 22 proc., oznakowanie pionowe i poziome 1 proc., bariery ochronne 5 proc., elementy ulic 50 proc., ogrodzenia dróg 2 proc., ekrany akustyczne: 10 proc.

Obiekty inżynierskie 85 proc. roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 99,5 proc., podpory i konstrukcje oporowe 99 proc., ustroje nośne 95 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 44,5 proc., odwodnienie 46 proc., izolacje 62 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.) 37 proc., roboty przyobiektowe 18 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia 19 proc., Roboty branżowe 60 proc.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Termin i miejsce najbliższego spotkania dla zadania 2 obwodnicy Olsztyna to 5 września 2018 r., godz. 10:00–11:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

W dniach 23-24.08.2018. (czwartek-piątek), Wykonawca planuje prowadzenie robót bitumicznych na DP1464N w miejscowości Ostrzeszewo (układanie warstw nawierzchni asfaltowej). W związku z tym w godzinach 10:00-12:00 i 15:00-17:00 występować będą utrudnienia w ruchu (całkowity zakaz poruszania się pojazdów) w miejscu połączenia z drogą istniejącą. Przewidywane godziny utrudnień mogą ulec zmianie w wyniku nie przewidzianych sytuacji na budowie. Prosimy o kierowanie się możliwymi objazdami przez DK16 i DK53. Celem zmniejszenia uciążliwości utrudnień ustawiona zostanie osoba do informowania kierowców.

Uwaga na utrudnienia w ruchu na DK53 w miejscowości Szczęsne. Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna 16 sierpnia wprowadził w tym miejscu ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają do 8 października 2018 r.

 Informujemy, że w dniu 04.08.2018 r. (sobota), Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć) na drodze DL55 (objazd DK16) w okolicach Wójtowa.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 6:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 3-4h).

 

Wykonawca II odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że jutro w nocy 19/20.07.2018 r. planowane są roboty związane z demontażem deskowania ustroju nośnego kładki dla pieszych KL29A na przęśle nad drogą DL55 Olsztyn - Wójtowo.

Start robót przewidziany jest 19.07.2018, o godzinie 21:00. Zakończenie demontażu ok. godz. 4:00 rano 20.07.2018 r. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa będą występować czasowe zamknięcia ruchu w celu umożliwienia pracy sprzętu i demontażu elementów deskowania.

 Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Wykonawca informuje, że 18.07.2018 r. planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć i poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 6:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).

13 lipca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 27 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót drogowych w ubiegłym miesiącu wynosiło  51 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 95 proc., roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 80 proc., odwodnienia: 35 proc., podbudowy: 32 proc., nawierzchnie bitumiczne: 20 proc., roboty wykończeniowe: 4,5 proc

Zaawansowanie obiektów inżynierskich wynosiło 76 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 99 proc., fundamenty: 99 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 95 proc., ustroje nośne: 79 proc., łożyska: 91 proc., urządzenia dylatacyjne: 20 proc., odwodnienie: 29 proc.,izolacje: 44 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.):11 proc., roboty przyobiektowe: 4 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 3 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wynosiło 52 proc.

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla podwykonawców drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna to 19 lipca, sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89, godz. 10:00 – 11:00.

 

W związku z budową II odcinka obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 nastąpi zamknięcie drogi powiatowej DP1464N na odcinku Ostrzeszewo – Klebark Mały. Dojazd do miejscowości Klebark Mały i Klebark Wielki będzie możliwy objazdem przez Klewki drogą lokalną: Klewki- Biedówko – Klebark Wlk., dojazd do Ostrzeszewa pozostaje bez zmian aleją Piłsudskiego.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi w poniedziałek 16 lipca 2018 r. ok. godz. 9.00 i potrwa do 31 sierpnia 2018 r. 

 

Strony