Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Termin i miejsce najbliższego spotkania dla zadania 2 obwodnicy Olsztyna to 5 września 2018 r., godz. 10:00–11:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

W dniach 23-24.08.2018. (czwartek-piątek), Wykonawca planuje prowadzenie robót bitumicznych na DP1464N w miejscowości Ostrzeszewo (układanie warstw nawierzchni asfaltowej). W związku z tym w godzinach 10:00-12:00 i 15:00-17:00 występować będą utrudnienia w ruchu (całkowity zakaz poruszania się pojazdów) w miejscu połączenia z drogą istniejącą. Przewidywane godziny utrudnień mogą ulec zmianie w wyniku nie przewidzianych sytuacji na budowie. Prosimy o kierowanie się możliwymi objazdami przez DK16 i DK53. Celem zmniejszenia uciążliwości utrudnień ustawiona zostanie osoba do informowania kierowców.

Uwaga na utrudnienia w ruchu na DK53 w miejscowości Szczęsne. Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna 16 sierpnia wprowadził w tym miejscu ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają do 8 października 2018 r.

 Informujemy, że w dniu 04.08.2018 r. (sobota), Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć) na drodze DL55 (objazd DK16) w okolicach Wójtowa.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 6:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 3-4h).

 

Wykonawca II odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że jutro w nocy 19/20.07.2018 r. planowane są roboty związane z demontażem deskowania ustroju nośnego kładki dla pieszych KL29A na przęśle nad drogą DL55 Olsztyn - Wójtowo.

Start robót przewidziany jest 19.07.2018, o godzinie 21:00. Zakończenie demontażu ok. godz. 4:00 rano 20.07.2018 r. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa będą występować czasowe zamknięcia ruchu w celu umożliwienia pracy sprzętu i demontażu elementów deskowania.

 Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Wykonawca informuje, że 18.07.2018 r. planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć i poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 6:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).

13 lipca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 27 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót drogowych w ubiegłym miesiącu wynosiło  51 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 95 proc., roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 80 proc., odwodnienia: 35 proc., podbudowy: 32 proc., nawierzchnie bitumiczne: 20 proc., roboty wykończeniowe: 4,5 proc

Zaawansowanie obiektów inżynierskich wynosiło 76 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 99 proc., fundamenty: 99 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 95 proc., ustroje nośne: 79 proc., łożyska: 91 proc., urządzenia dylatacyjne: 20 proc., odwodnienie: 29 proc.,izolacje: 44 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.):11 proc., roboty przyobiektowe: 4 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 3 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wynosiło 52 proc.

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla podwykonawców drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna to 19 lipca, sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89, godz. 10:00 – 11:00.

 

W związku z budową II odcinka obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 nastąpi zamknięcie drogi powiatowej DP1464N na odcinku Ostrzeszewo – Klebark Mały. Dojazd do miejscowości Klebark Mały i Klebark Wielki będzie możliwy objazdem przez Klewki drogą lokalną: Klewki- Biedówko – Klebark Wlk., dojazd do Ostrzeszewa pozostaje bez zmian aleją Piłsudskiego.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi w poniedziałek 16 lipca 2018 r. ok. godz. 9.00 i potrwa do 31 sierpnia 2018 r. 

 

Wykonawca budowy II odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w nocy z 6 na 7 lipca w godzinach 23.00 - 3.00 mogą wystąpić okresowe utrudnienia polegające na zatrzymaniu ruchu. Związane jest to betonowaniem ustroju nośnego kładki dla pieszych  KL29A nad DK16 w okolicach skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Grądek. Ze względów bezpieczeństwa podczas zmiany punktu wbudowywania mieszanki betonowej nad drogą, ruch będzie zatrzymywany.

Strony