9 maja odbyła się I Rada Budowy, w której udział wzieli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca przedstawił zakres obecnie wykonywanych prac projektowych:

Analiza zgodności dokumentacji projektowej z przepisami budowlanymi, zmiany konstrukcji ustrojów nośnych dla obiektów MS-15, 24 i 17 w kierunku ustrojów zespolonych, analizy dokumentacji geologicznej pod kątem dodatkowych badań geologicznych, monitoring, obserwacje przyrodnicze.

Odbyły się pierwsze spotkania z przedstawicielami zarządców dróg realizujących roboty na styku z inwestycją, celem uzgodnienia zakresów robót koniecznych do wykonania zmian projektowych na węzłach drogowych.

Data następnej Rady Budowy została ustalona na dzień 13 czerwca 2016 r.

 

27 kwietnia  miało miejsce protokolarne przekazanie Prawa Dostępu do Placu Budowy:  "Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – Zadanie nr 2”).

Stroną przekazującą była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, stroną odbierającą BUDIMEX S.A.

Strony