6 lutego 2018 roku o godz. 8:00, wykonawca obwodnicy Olsztyna na drodze powiatowej nr 1374N planuje zmianę organizacji ruchu. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu na nowo utworzoną drogę objazdową wzdłuż DP 1374N w miejscowości Szczęsne.

Kierowcy proszeni są o rozwagę i ostrożność.

Wykonawca obwodnicy Olsztyna informuje, że 2 lutego 2018., planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (odmulanie rowów i przepustów oraz naprawę poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16 od końca ul. Lubelskiej w Olsztynie w stronę Wójtowa).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 8:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).

26 stycznia 2018 roku odbyła się 21 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót drogowych wyniosło na koniec grudnia 47 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/umocnienia gruntu: 70 proc., odwodnienia: 26 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc., roboty wykończeniowe: 3,7 proc.

Zaawansowanie obiektów inżynierskich wynosiło zaś 58 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 85 proc., fundamenty: 82 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 68 proc., ustroje nośne: 47 proc., łożyska: 64 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 23 proc., izolacje: 35 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.): 4 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wyniosło 39 proc.

W grudniu na budowie pracowało łącznie 637 osób. Zaangażowanie sprzętu wyniosło zaś 306 sztuk.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla kontraktu budowy obwodnicy Olsztyna zadanie 2 to 7 lutego 2018 r., godz. 10:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

09.01.2018., Wykonawca planuje odtworzenie oznakowania poziomego na drodze DL55 (objazd DK16). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 11:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).   

15 grudnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 20 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu oraz plan robót na miesiąc bieżący.

W tej chwili zaawansowanie robót drogowych wynosi 45 proc., w tym roboty przygotowawcze 91 proc., - roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 68 proc., odwodnienia 25 proc., podbudowy 25 proc., nawierzchnie bitumiczne 12 proc., roboty wykończeniowe 3,5 proc.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi zaś 55 proc., w tym roboty przygotowawcze 83 proc., fundamenty 81 proc., podpory i konstrukcje oporowe 64 proc., ustroje nośne 42 proc., łożyska 64 proc., urządzenia dylatacyjne 5 proc., odwodnienie 21 proc., izolacje 31 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) 1,5 proc.

Ustalono datę następnej Rady Budowy na 26 stycznia.

Wykonawca zadania 2 obwodnicy Olsztyna Informuje, że 16.12.2017. (sobota), planuje naprawę ubytków w nawierzchni oraz uzupełnianie oznakowania pionowego na drodze DL55 (objazd DK16).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 7:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 5h).   

 

27 listopada 2017 roku w siedzibie olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, przedstawicieli Wykonawców obu zadań oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych. Spotkanie dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie budowy obwodnicy Olsztyna.

Strona_1  

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, iż w najbliższy poniedziałek 27.11.2017., planuje naprawę i zabezpieczenie skarpy naprzeciwko toru
motocrossowego na DL55 (droga dojazdowa do Wójtowa przy DK16).
Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.
Natomiast we wtorek 28.11.2017r. planuje wykonać odcinek rowu krytego w obrębie skrzyżowania z drogą DL55 z drogą gminną do miejscowości Grądek.
I w tym przypadku utrudnienia polegać będą także na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.
Utrudnienia w obu dniach pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około godz. 15:00).    
 
 

17 listopada 2017 r. odbyła się 19 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w miesiącu ubiegłym i plan prac na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót w październiku przedstawiało się następująco:

Roboty drogowe: roboty przygotowawcze - 89 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu - 65 proc., odwodnienia - 20 proc., podbudowy - 20 proc., nawierzchnie bitumiczne - 11 proc., roboty wykończeniowe - 3 proc.

Roboty mostowe: roboty przygotowawcze - 82 proc., fundamenty - 80 proc., podpory i konstrukcje oporowe - 60 proc., ustoje nośne - 39 proc., łożyska - 56 proc., odwodnienie - 18 proc., izolacje - 28 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 1 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wyniosło 31 proc.

Ustalono datę kolejnej rady Budowy na 15 grudnia 2017 roku.

Strony