Wykonawca budowy II odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w nocy z 6 na 7 lipca w godzinach 23.00 - 3.00 mogą wystąpić okresowe utrudnienia polegające na zatrzymaniu ruchu. Związane jest to betonowaniem ustroju nośnego kładki dla pieszych  KL29A nad DK16 w okolicach skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Grądek. Ze względów bezpieczeństwa podczas zmiany punktu wbudowywania mieszanki betonowej nad drogą, ruch będzie zatrzymywany.

28.06.2018 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na odcinku drogi DL55 (objazd DK16) w okolicach skrzyżowania na miejscowość Grądek.

Prace związane z montażem belek dla bramki konstrukcyjnej pod obiekt KL29A rozpoczną się o godzinie 4:00. Wiązać się to będzie z czasowym zatrzymaniem ruchu na momenty wrzucania poszczególnych elementów. Utrudnienia potrwają od godziny 4:00 przez cały dzień z przerwami dla potrzeb rozładowania ruchu.

15 czerwca 2018 r. w siedzibie Inżyniera odbyła się 26 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny.

Zaawansowanie robót drogowych w maju wyniosło  51 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 95 proc., roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 80 proc., odwodnienia: 35 proc., podbudowy: 32 proc., nawierzchnie bitumiczne: 20 proc., roboty wykończeniowe: 4,5 proc.

Zaawansowanie robót mostowych wyniosło 76 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 99 proc., fundamenty: 99,1 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 95 proc., ustroje nośne: 79 proc., łożyska: 91 proc., urządzenia dylatacyjne: 20 proc., odwodnienie: 29 proc., izolacje: 44 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 11 proc., roboty przyobiektowe: 4 proc., roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 3 proc.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 13 lipca.

 

19 czerwca 2018 r. (wtorek) Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna z uwagi na konieczność prowadzenia dalszych prac na trasie głównej w okolicach Wójtowa, planuje zmienić organizację ruchu na DK16. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu z istniejącej obecnie trasy DK16 na objazd przez miejscowość Wójtowo. Tymczasowy objazd ma obowiązywać do 12 sierpnia 2018 r.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, iż w czwartek (14.06.2018 r.), planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć i poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 6:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 5-6h).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 29 maja 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 10:00-11:00

 

 

21 maja 2018 roku odbyła się kolejna już wizyta dziennikarzy na budowie obwodnicy. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogli przejechać trasą główną obwodnicy i zapoznać się z zaawansowaniem robót inwestycji. Pierwszy przystanek zaplanowany został przy obiekcie MS15 położonym na Łyną w Bartągu. Goście mogli przyjrzeć się konstrukcji łukowej mostu. Kolejnym etapem wizyty było miejsce układania masy bitumicznej w km ok. 13+000. Na pytania dziennikarzy odpowiadał kierownik budowy Wykonawcy. Przy wizycie obecny był też rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

18 maja 2018 roku odbyła się 25 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący. Warunki pogodowe były przez większość czasu sprzyjające, dlatego zakres robót znacznie powiększył się w porównaniu z miesiącami ubiegłymi.

W tej chwili zaawansowanie robót na zadaniu 2 obwodnicy Olsztyna wynosi: branża mostowa: 72 proc., w tym: roboty przygotowawcze:98 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 90 proc. fundamenty: 98 proc., ustroje nośne: 70 proc., łożyska: 83 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 26 proc., izolacje: 39 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady) 7 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wynosi 50 proc.

Zaawansowanie robót drogowych wynosi 49 proc. w tym: roboty przygotowawcze: 94 proc., roboty ziemne, wzmocnienia gruntu: 77 proc., odwodnienia: 29 proc., podbudowy: 29 proc., nawierzchnie bitumiczne: 17 proc., roboty wykończeniowe: 4 proc.

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 15 maja 2018 roku planuje zmianę organizacji ruchu w dwóch miejscowościach: w Starym Olsztynie i Bartągu.

Pierwsza zmiana dotyczy drogi DP1374N i polegać będzie na przełożeniu ruchu na drogę objazdową w miejscowości Stary Olsztyn. Zmieniona organizacja będzie obowiązywać od godz. 7:00.

Drugie utrudnienie dotyczy drogi DW598 w miejscowości Bartąg w pobliżu budowanego mostu MS15 nad Łyną. Tutaj wprowadzone zmiany polegać będą na wdrożeniu krótkiego odcinka z ruchem wahadłowym. Zmieniona organizacja będzie obowiązywać od godz. 8:00.

Wykonawca zadania 2 obwodnicy Olsztyna informuje, że 8 maja 2018 roku planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (uzupełnienie rozmyć i naprawę pobocza po zdarzeniu drogowym z dnia wczorajszego) na drodze DL55 (objazd DK16).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 8:30 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 2-3h).   

 

 

Strony