Wykonawca informuje, iż w dniu 28.04.2018. (sobota), planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (naprawa rozmyć skarp i poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 8:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 2-3h).

 

20 kwietnia 2018 roku odbyła się 24 Rada Budowy, podczas której Wykonawca przedstawił zakres prac, jakie wykonał w ubieglym miesiącu i plan robót na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót drogowych na zadaniu 2 wynosi 47 proc., w tym: roboty ziemne 75 proc., nawierzchnie bitumiczne 15 proc.

Obiekty mostowe: trwają intensywne roboty m.in. przy betonowaniu.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi ok. 70 proc., w tym roboty przygotowawcze 96 proc., fundamenty 98 proc., ustroje nośne 68 proc.

Termin następnej Rady Budowy to 18 maja 2018 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Spotkanie z podwykonawcami budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2) odbędzie się 6 kwietnia 2018 r., w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 w godz. 10:00 – 11:00.

23 marca 2018 roku odbyła się 23 Rada Budowy. Wzięli w niej udział: Zamawiający, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan na miesiąc następny.

Zaawansowanie robót drogowych na zadaniu 2 obwodnicy Olsztyna w lutym wyniosło 47 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 74 proc., odwodnienia: 27 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc.

Zaawansowanie obiektów mostowych wyniosło 67 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 94 proc., fundamenty: 91 proc., podpory i konstrukcje oporowe; 74 proc., ustroje nośne: 61 proc., łożyska: 74 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 25 proc., izolacje: 38 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady): 6 proc.

Uwaga kierowcy! 12 marca 2018 roku od godz. 14:30 na drodze lokalnej 55 (droga wzdłuż DK16 od Olsztyna do okolic Wójtowa) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Wykonawca rozpocznie tam roboty związane z odtworzeniem oznakowania poziomego i wprowadzi ruch wahadłowy. Prace potrwają około 2 godzin. Odtworzenie oznakowania poziomego będzie następnie wykonywane na DK 53 w okolicach miejscowości Szczęsne (godziny popołudniowe). Tam również Wykonawca planuje przez ten czas zmianę organizacji ruchu - prowadzenie ruchu wahadłowego.

23 lutego 2018 roku odbyła się 22 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący.

W styczniu zaawansowanie robót drogowych wyniosło łącznie 47 proc. i przedstawiało się następująco rozbijając na poszczególne rodzaje: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu: 73 proc., odwodnienia: 27 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc., roboty wykończeniowe: 3,7 proc.

Zaawansowanie robót mostowych wyniosło 63 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 88 proc., fundamenty: 83 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 70 proc., ustroje nośne: 53 proc., łożyska: 72 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 25 proc., izolacje: 37 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.): 5 proc.

6 lutego 2018 roku o godz. 8:00, wykonawca obwodnicy Olsztyna na drodze powiatowej nr 1374N planuje zmianę organizacji ruchu. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu na nowo utworzoną drogę objazdową wzdłuż DP 1374N w miejscowości Szczęsne.

Kierowcy proszeni są o rozwagę i ostrożność.

Wykonawca obwodnicy Olsztyna informuje, że 2 lutego 2018., planuje prowadzenie robót utrzymaniowych (odmulanie rowów i przepustów oraz naprawę poboczy) na drodze DL55 (objazd DK16 od końca ul. Lubelskiej w Olsztynie w stronę Wójtowa).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 8:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).

26 stycznia 2018 roku odbyła się 21 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót drogowych wyniosło na koniec grudnia 47 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 92 proc., roboty ziemne/umocnienia gruntu: 70 proc., odwodnienia: 26 proc., podbudowy: 27 proc., nawierzchnie bitumiczne: 15 proc., roboty wykończeniowe: 3,7 proc.

Zaawansowanie obiektów inżynierskich wynosiło zaś 58 proc., w tym: roboty przygotowawcze: 85 proc., fundamenty: 82 proc., podpory i konstrukcje oporowe: 68 proc., ustroje nośne: 47 proc., łożyska: 64 proc., urządzenia dylatacyjne: 15 proc., odwodnienie: 23 proc., izolacje: 35 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.): 4 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wyniosło 39 proc.

W grudniu na budowie pracowało łącznie 637 osób. Zaangażowanie sprzętu wyniosło zaś 306 sztuk.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla kontraktu budowy obwodnicy Olsztyna zadanie 2 to 7 lutego 2018 r., godz. 10:00 sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

Strony