09.01.2018., Wykonawca planuje odtworzenie oznakowania poziomego na drodze DL55 (objazd DK16). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 11:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).   

15 grudnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 20 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu oraz plan robót na miesiąc bieżący.

W tej chwili zaawansowanie robót drogowych wynosi 45 proc., w tym roboty przygotowawcze 91 proc., - roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 68 proc., odwodnienia 25 proc., podbudowy 25 proc., nawierzchnie bitumiczne 12 proc., roboty wykończeniowe 3,5 proc.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi zaś 55 proc., w tym roboty przygotowawcze 83 proc., fundamenty 81 proc., podpory i konstrukcje oporowe 64 proc., ustroje nośne 42 proc., łożyska 64 proc., urządzenia dylatacyjne 5 proc., odwodnienie 21 proc., izolacje 31 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) 1,5 proc.

Ustalono datę następnej Rady Budowy na 26 stycznia.

Wykonawca zadania 2 obwodnicy Olsztyna Informuje, że 16.12.2017. (sobota), planuje naprawę ubytków w nawierzchni oraz uzupełnianie oznakowania pionowego na drodze DL55 (objazd DK16).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 7:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 5h).   

 

27 listopada 2017 roku w siedzibie olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, przedstawicieli Wykonawców obu zadań oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych. Spotkanie dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie budowy obwodnicy Olsztyna.

Strona_1  

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, iż w najbliższy poniedziałek 27.11.2017., planuje naprawę i zabezpieczenie skarpy naprzeciwko toru
motocrossowego na DL55 (droga dojazdowa do Wójtowa przy DK16).
Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.
Natomiast we wtorek 28.11.2017r. planuje wykonać odcinek rowu krytego w obrębie skrzyżowania z drogą DL55 z drogą gminną do miejscowości Grądek.
I w tym przypadku utrudnienia polegać będą także na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.
Utrudnienia w obu dniach pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około godz. 15:00).    
 
 

17 listopada 2017 r. odbyła się 19 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w miesiącu ubiegłym i plan prac na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót w październiku przedstawiało się następująco:

Roboty drogowe: roboty przygotowawcze - 89 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu - 65 proc., odwodnienia - 20 proc., podbudowy - 20 proc., nawierzchnie bitumiczne - 11 proc., roboty wykończeniowe - 3 proc.

Roboty mostowe: roboty przygotowawcze - 82 proc., fundamenty - 80 proc., podpory i konstrukcje oporowe - 60 proc., ustoje nośne - 39 proc., łożyska - 56 proc., odwodnienie - 18 proc., izolacje - 28 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 1 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wyniosło 31 proc.

Ustalono datę kolejnej rady Budowy na 15 grudnia 2017 roku.

Wykonawca informuje, że 21.11.2017., planuje wykonanie naprawy nawierzchni w obrębie wlotu DL55 w ul. Lubelską.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu i brygady bitumicznej.

Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około godz. 15.00).    

 

Wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że 9 listopada 2017 roku planuje wdrożenie zmiany organizacji ruchu na DK16 (ul. Lubelska). Polegać będzie ona na zmianie lokalizacji wlotu drogi podporządkowanej prowadzącej do fabryki Michelin (km ok. 23+400 projektowanej trasy).

Jest to związane z wprowadzeniem robót w lokalizacji dotychczasowej drogi.

Przewidywany termin zakończenia prac i obowiązywania czasowej organizacji ruchu to 31 października 2018 r.

Wykonawca informuje, że w najbliższy wtorek 07.11.2017., planuje uzupełnienie rozjechanych poboczy oraz rozmyć skarp na drodze DL55 (droga dojazdowa do Wójtowa). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy koparki kołowej. Utrudnienia pojawią się od ok. godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 1-2h).    

 

W związku z niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższą sobotę, prace bitumiczne zostały przesunięte na piątek 27.10.2017r.

Utrudnienia w ruchu (chwilowe zatrzymywanie ruchu), na wysokości zjazdu z ul. Lubelskiej na DL55 (zjazd od strony Olsztyna), zaczną się ok 6:00 i potrwają ok 4-5h.

Tego samego dnia planowany jest także przerzut palownicy na budowanej kładce dla pieszych KL29A w okolicach węzła Olsztyn Wschód. Prace te spowodują tymczasowe utrudnienia w ruchu na DL55 w km 0+900 do 1+100km (objazd przy DK16 w okolicach Wójtowa).

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia dojazdu do frontu samochodu transportowego z palownicą oraz rozładunku jednej dostawy pali prefabrykowanych.

Utrudnienia pojawią się mniej więcej od godz. 9:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 2-3h).    

Strony