Wykonawca informuje, że w dniach 18.09 – 20.09 planowane są następujące prace na drodze objazdowej Olsztyn – Wójtowo:

  • poniedziałek 18.09 godz. 17.00-19.00 napraw rozmyć i uzupełnienie skarp;
  • wtorek 19.09 godz. 9.00 -14.00 napraw rozmyć i uzupełnienie skarp;
  • środa 20.09 godz. 9.00 -12.00 odnowienie oznakowania poziomego na połączeniu drogi objazdowej pod Wójtowem, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną do m. Grądek oraz na włączeniu w ul. Lubelską.

Utrudnienia będą polegały na wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

14 września 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 17 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, który zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

W sierpniu roboty drogowe skupiły się na układaniu masy bitumicznej na odcinku próbnym w km 15+400 - 16+640.

Ponadto wykonano m.in. 75 tys. m3 nasypów oraz 88 tys. m3 wymiany gruntu. Zaawansowanie robót drogowych w sierpniu wynosiło 33 proc.

Oczywiście wykonawca kontynuował roboty na obiektach inżynierskich. Zaawansowanie robót mostowych wyniosło 24,5 proc.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 13 października.

 

Wykonawca obwodnicy Olsztyna informuje, że w najbliższy weekend planowana jest naprawa rozmyć oraz poboczy na drodze objazdowej Olsztyn – Wójtowo. Harmonogram napraw przedstawia się następująco:

  • sobota (16.09.2017 r.) - naprawa rozmyć, przewidywany czas: 7:30 – 12:00,
  • niedziela (17.09.2017 r.) – uzupełnienie poboczy, przewidywany czas: 6:30 – 12:00.

Utrudnienia będą polegały na wprowadzeniu ruchu wahadłowego o długości około 80 m. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

 

Dzisiaj (14.09.2017) po godz. 17:30 będą miały miejsce utrudnienia związane z pracami bitumicznymi na włączeniu drogi objazdowej do DK 16 w okolicy Wójtowa. Ruch w tym miejscu będzie odbywał się wahadłowo.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

 

18 sierpnia  2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 16 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało wykonanie wykopów - 83 tys. m3, nasypów - 48 tys. m3, głównej warstwy nasypu - 47 tys. m3, wymiana gruntu - 107 tys. m3, zdjęcie warstwy humusu -  9,5 tys. m3, a także układanie masy bitumicznej na odcinku próbnym na DL55 - łącznie z podbudową 3 km. Zaawansowanie robót drogowych w lipcu wyniosło 32 proc.

Jeśli chodzi o zaawansowanie robót na obiektach inżynierskich, to w lipcu wyniosły one 19 proc. I tak, dla robót przygotowawczych - 67 proc., fundamentów - 72 proc., podpór i konstrukcji oporowych - 12 proc., ustoju nośnego - 7,5 proc.,odwodnienia - 12,5 proc., izolacji - 17,5 proc.

Zaawansowanie robót branżowych z kolei to 23 proc.

Datę następnej Rady Budowy ustalono na 15 września.

Budimex informuje, że 18 sierpnia 2017 r. planuje wdrożyć czasową organizację ruchu na DK16 w okolicach Wójtowa. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu z odcinka DK16 na Drogę Lokalną 55 (km ok.23+400 - 26+040 projektowanej trasy). 

Przewidywany termin zakończenia prac i obowiązywania ww. zmiany to 30.06.2018 r.

Wykonawca informuje, że 31 lipca 2017 r. zamierza wprowadzić czasową organizację ruchu na drodze DP1374N w stronę Starego Olsztyna. Kierowcy od tego czasu nie mogą wjeżdżać od strony DW598 (droga od Jarot na Butryny). Mieszkańcy Starego Olsztyna mogą jeździć jedynie drogą od strony miejscowości Szczęsne. Planowany okres obowiązywania organizacji to 6 tygodni. Zamknięcie drogi związane jest z układaniem masy bitumicznej na tym odcinku.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu obwodnicy Olsztyna organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 10:00 – 11:00.

17 lipca  2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 15 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało wykonanie wykopów w ilości łącznej 112 tys. m3 i nasypów - 85 tys. m3 oraz wymiana gruntu - 152 tys. m3. Zaawansowanie robót drogowych wygląda następująco: roboty przygotowawcze - 55 proc, roboty ziemne ze wzmocnieniem gruntu - 40 proc, odwodnienia - 9 proc.

Zaawansowanie obiektów inżynierskich: roboty przygotowawcze - 55 proc, fundamenty - 27 proc, podpory i konstrukcje oporowe - 7 proc, ustroje nośne - 1 proc, łożyska - 6 proc, izolacje - 3,5 proc.

Termin następnej Rady Budowy wyznaczono na 18 sierpnia.

Informujemy, że 26 czerwca 2017 roku wykonawca planuje zmiany w organizacji ruchu na drodze DP 1374N. Polegać ona będzie na zamknięciu fragmentu między Starym Olsztynem a Szczęsnym. Dodajmy, że nieprzejezdny będzie jedynie fragment DP 1374N od Starego Olsztyna do skrzyżowania na Linowo, a samo skrzyżowanie będzie przejezdne. Mieszkańcy Linowa i miejscowości przyległych bez problemu będą mogli dojechać do msc. Szczęsne. Zamknięty będzie jedynie fragment DP-1374N przed Starym Olsztynem. Przewidywany czas utrudnienia to dwa tygodnie.

Strony