Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami budowy obwodnicy zadania 2.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to piątek (27 października 2017 r.), sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 10:00-11:00.

Wykonawca informuje, że w najbliższą sobotę 28.10.2017 r., planuje wykonywać roboty bitumiczne na rondzie Węzła Olsztyn Wschód. Prace te spowodują tymczasowe utrudnienia w ruchu, na wysokości zjazdu z ul. Lubelskiej na DL55 (zjazd od strony Olsztyna). Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu, w celu umożliwienia dojazdu do frontu robót jednostek transportujących mieszankę mineralno – asfaltową.

Utrudnienia pojawią się mniej więcej od godz. 12:00 i potrwają do czasu zakończenia robót (około 4-5h).    

Dziennikarze, którzy zostali zaproszeni na wizytę studyjną na placu budowy obwodnicy Olsztyna, mogli zobaczyć m.in. w jaki sposób powstaje obiekt WS24A w okolicy miejscowości Szczęsne, który jest najdłuższym wiaduktem tej inwestycji. Będzie miał on formę estakady nad bagnistym terenem. Jednocześnie pozwoli na zachowanie naturalnego środowiska w tym miejscu, które zasiedla szereg gatunków roślin i zwierząt. Ma on łącznie ponad pół kilometra długości.

Odpowiedzi na pytania dziennikarzy udzielał Dariusz Taraszkiewicz, dyrektor kontraktu. Wyjaśniał zainteresowanym mediom obecnym na miejscu, z jak trudnym terenem wykonawca ma do czynienia i jak ogromną ilość wymiany gruntu należy wykonać, aby obwodnica mogła powstać. Na domiar złego, tegoroczna aura nie rozpieszcza budowlańców, intensywne deszcze powodują, że wiele robót ziemnych musi być w tym czasie przerywanych. Mimo niedogodności, nie ma podstaw do zmartwień, by inwestycja nie została zakończona w terminie.

Całość obwodnicy od Tomaszkowa do węzła Wschód w Wójtowie zostanie oddana do użytku pod koniec roku 2018. Na zakończenie robót przy węźle Pieczewo poczekamy zaś do roku 2019.

13 października 2017 r. odbyła się 18 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w miesiącu ubiegłym i plan prac na miesiąc bieżący.

Jeśli chodzi o roboty drogowe - wykonano wymiany gruntu - 38 tys. m3, nasypy - 56 tys. m3, wykopy - 93 tys. m3. Ułożono także poszczególne warstwy masy bitumicznej w km. 15+400 - 16+600 oraz na drodze DZ36.

Zaawansowanie robót drogowych we wrześniu wyniosło 35 proc., w tym: roboty przygotowawcze 85 proc., roboty ziemne 60 proc., odwodnienia 18 proc., podbudowy 5 proc., nawierzchnie bitumiczne 4 proc., roboty wykończeniowe 2,5 proc.

Zaawansowanie obiektów mostowych wyniosło 28,5 proc., w tym: roboty przygotowawcze 76 proc., fundamenty 78 proc., podpory i konstrukcje oporowe 33 proc., ustroje nośne 28 proc., łożyska 39,5 proc., odwodnienie 15 proc., izolacje 24 proc.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 17 listopada.

9 października 2017 r. o godz. 10:00 Wykonawca planuje otworzyć dla ruchu publicznego DZ36. Jest to fragment nowo pobudowanej drogi dojazdowej od węzła Jaroty do Starego Olsztyna. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy mieszkańcy tej miejscowości mogli dojechać do swoich posesji jedynie od strony miejscowości Szczęsne.

W związku z tymczasową poprawą warunków atmosferycznych 19 września interwencyjnie zostanie wprowadzone ręczne sterowanie ruchem w celu usunięcia pozostałości po brewce betonowej i dogęszczenia poboczy na drodze DL55 (łącznik drogi nr 16 w okolicach Wójtowa). Roboty będą prowadzone od godziny 18:00.

20 września zaś od godz. 9:00 do 14:00 (odtworzenie brewki) oraz od godz. 17:00 do 18:30 (odnowa oznakowania poziomego). Utrudnienia będą polegały także na wprowadzeniu ruchu wahadłowego o długości około 80 m.

 

Wykonawca informuje, że w dniach 18.09 – 20.09 planowane są następujące prace na drodze objazdowej Olsztyn – Wójtowo:

  • poniedziałek 18.09 godz. 17.00-19.00 napraw rozmyć i uzupełnienie skarp;
  • wtorek 19.09 godz. 9.00 -14.00 napraw rozmyć i uzupełnienie skarp;
  • środa 20.09 godz. 9.00 -12.00 odnowienie oznakowania poziomego na połączeniu drogi objazdowej pod Wójtowem, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną do m. Grądek oraz na włączeniu w ul. Lubelską.

Utrudnienia będą polegały na wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

14 września 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 17 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, który zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

W sierpniu roboty drogowe skupiły się na układaniu masy bitumicznej na odcinku próbnym w km 15+400 - 16+640.

Ponadto wykonano m.in. 75 tys. m3 nasypów oraz 88 tys. m3 wymiany gruntu. Zaawansowanie robót drogowych w sierpniu wynosiło 33 proc.

Oczywiście wykonawca kontynuował roboty na obiektach inżynierskich. Zaawansowanie robót mostowych wyniosło 24,5 proc.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 13 października.

 

Wykonawca obwodnicy Olsztyna informuje, że w najbliższy weekend planowana jest naprawa rozmyć oraz poboczy na drodze objazdowej Olsztyn – Wójtowo. Harmonogram napraw przedstawia się następująco:

  • sobota (16.09.2017 r.) - naprawa rozmyć, przewidywany czas: 7:30 – 12:00,
  • niedziela (17.09.2017 r.) – uzupełnienie poboczy, przewidywany czas: 6:30 – 12:00.

Utrudnienia będą polegały na wprowadzeniu ruchu wahadłowego o długości około 80 m. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

 

Dzisiaj (14.09.2017) po godz. 17:30 będą miały miejsce utrudnienia związane z pracami bitumicznymi na włączeniu drogi objazdowej do DK 16 w okolicy Wójtowa. Ruch w tym miejscu będzie odbywał się wahadłowo.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

 

Strony