WYKONAWCA

BUDIMEX S.A.
 
STANOWISKO IMIĘ NAZWISKO
PERSONEL GŁÓWNY  
Dyrektor Kontraktu Dariusz Taraszkiewicz
Kierownik Budowy Antoni Ciepielewski
Kierownik Robót Mostowych Maciej Wojciechowski
Kierownik Robót Drogowych Kamil Korzun
         PERSONEL POMOCNICZY           
Zastępca Dyrektora Kontraktu ds. robót drogowych Bartosz Alejski
Kierownik Robót Mostowych Jakub Pelc
Kierownik Robót Mostowych Witold Fryczewski
Kierownik Robót Mostowych Przemysław Niezgoda
Kierownik Robót Mostowych Maksymilian Barankiewicz
Kierownik Robót Mostowych Adam Thiemann
Kierownik Robót Mostowych Sebastian Kuźnicki
Kierownik Robót Mostowych Marek Bylina
Kierownik Robót Mostowych Marcin Kościelski
Kierownik Robót Mostowych Bartosz Sokołowski
Kierownik Robót Mostowych Anna Sokołowska
Kierownik Robót Mostowych Jacek Ostapiński
Kierownik Robót Mostowych Witold Fryczewski
Kierownik Robót Mostowych i Torowych Janusz Gubernat
Kierownik Robót Mostowych Lilianna Piśmienna
Kierownik Robót Mostowych Wojciech Okuń
Kierownik Robót Drogowych Michał Dulko
Kierownik Robót Drogowych Kamil Konopka
Kierownik Robót Drogowych Norbert Krzemiński
Kierownik Robót Drogowych Krzysztof Jarząbski
Kierownik Robót Drogowych Konrad Pluciński
Kierownik Robót Drogowych Szymon Pietrzykowski
Kierownik Robót Drogowych Piotr Raubo
Kierownik Robót Drogowych Wojciech Ciulkin
Kierownik Robót Elektrycznych Wojciech Hołowienko
Kierownik Robót Sanitarnych Robert Anioł
Kierownik Robót Sanitarnych Piotr Raczyński
Kierownik Robót Sanitarnych Anna Koszczyc
Kierownik Robót Gazowych Wojciech Jarosławski
Kierownik Robót Teletechnicznych Jarosław Ingielewicz
Kierownik Robót Elektroenergetycznych Sławomir Milewski
Kierownik Robót Elektroenergetycznych Marek Wysocki
Kierownik Robót Elektroenergetycznych Sylwester Rączkiewicz
Kierownik Robót Konstrukcyjnych Jacek Angiel

 

KONSULTANT

MGGP S.A.

STANOWISKO IMIĘ NAZWISKO
                                             EKSPERCI KLUCZOWI                                    
Inżynier Kontraktu Marek Lesz
Inżynier Rezydent Krzysztof Wojtasiewicz
Główny specjalista ds. rozliczeń Natalia Antczak
Główny specjalista ds. roszczeń Piotr Rzewuski
Główny specjalista ds. technologii i materiałów Roman Konopka
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej Piotr Tyc
Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej mostowej Anna Wasielewska
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej Waldemar Leszczewicz
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej Janusz Antonów
INNI EKSPERCI
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: architektonicznej Marcin Szafarzyński
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: konstrukcyjno-budowlanej Jan Gruszewski
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalnośc: mostowej Krystyna Sterczewska
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: drogowej Piotr Szatkowski
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: kolejowej Jerzy Chojnacki
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: telekomunikacyjnych Antoni Bednarz
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych Bartosz Wyczesany
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności: elektrycznej i elektroenergetycznej Krzysztof Karowiec
Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Adam Banasiak
Inspektor Nadzoru specjalności: konstrukcyjno-budowlanej Krzysztof Kuteszko
Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej: mostowej Tomasz Soin
Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej: drogowej Grzegorz Rutkowski
Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej: kolejowej Andrzej Flis
Inspektor Nadzoru specjalności: telekomunikacyjnych Antoni Bednarz
Inspektor Nadzoru specjalności: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Paweł Kołak
Inspektor Nadzoru specjalności: elektrycznej i elektroenergetycznej Krzysztof Karowiec
Asystent Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej: mostowej Jakub Dronow
Asystent Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej: drogowej Łukasz Zakrzewski
Specjalista ds. rozliczeń Zuzanna Wiśniewska
Specjalista ds. technologii i materiałów Piotr Hrynkiewicz
Patryk Nałęcz
Specjalista ds. nadzoru geotechnicznego Adam Ośko
Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska Maciej Nasiadko
Specjalista ds. herpetologii Jerzy Łaźniewski
Łukasz Głowacki
Michał Zygmunt
Specjalista ds. wycinki i kształtowania zieleni Aleksandra Jasiulewicz
Specjalista ds. inżynierii ruchu Zbigniew Gustek
Specjalista ds. kontaktów ze społecznością i promocji Kinga Kamińska
Specjalista ds. umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami Miłosz Antosiak
Specjalista ds. współpracy i umów z gestorami sieci Anna Sutowicz
Specjalista ds. sprawozdawczości Karol Nowak
Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji Jerzy Nowicki
Prawnik Katarzyna Piecha-Śmieszna
Archeolog Michał Dziób
INNI
Personel biurowy Magdalena Burdyńska
Personel pomocniczy Maria Mikołajczak

ZAMAWIAJĄCY 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD Oddział w Olsztynie

STANOWISKO IMIĘ NAZWISKO
Kierownik Projektu Agnieszka Wądołowska
Zespół Kierownika Projektu Zbigniew Jankowski
Zespół Kierownika Projektu Katarzyna Jakubowska
Zespół Kierownika Projektu Joanna Hartwig
Zespół Kierownika Projektu Dariusz Zdrojewski