9 maja odbyła się I Rada Budowy, w której udział wzieli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca przedstawił zakres obecnie wykonywanych prac projektowych:

Analiza zgodności dokumentacji projektowej z przepisami budowlanymi, zmiany konstrukcji ustrojów nośnych dla obiektów MS-15, 24 i 17 w kierunku ustrojów zespolonych, analizy dokumentacji geologicznej pod kątem dodatkowych badań geologicznych, monitoring, obserwacje przyrodnicze.

Odbyły się pierwsze spotkania z przedstawicielami zarządców dróg realizujących roboty na styku z inwestycją, celem uzgodnienia zakresów robót koniecznych do wykonania zmian projektowych na węzłach drogowych.

Data następnej Rady Budowy została ustalona na dzień 13 czerwca 2016 r.