W dniu 13 czerwca odbyła się II Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Zespołu Nadzoru.

Wykonawca wykonywał w miesiącu maj następujące prace:

Prace drogowe : prace nad koncepcją drogową- niweleta oraz plan zagospodarowania terenu, opracowanie projektu wykonawczego dróg serwisowych w śladzie dróg technologicznych. Przygotowywano materiały do zmiany decyzji ZRID, przygotowano prognozę ruchu. Rozpoczęto pracę nad systemem zarządzania ruchem, wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu dla wyjazdu i wyjazdu z placu budowy.

Prace mostowe : przedstawiono koncepcje zamiennych rozwiązań w zakresie obiektów inżynierskich oraz wyliczono dla tych obiektów siły na fundamenty.

Kolej: wystąpiono o nowe warunki techniczne dla obiektów mostowych kolejowych, wodno-kanalizacyjne, melioracja, energetyka. Wystąpiono o aktualizacje warunków przepływów kolizji.

Geologia/ Geotechnika: opracowano projekt badań uzupełniających geologicznych oraz projekt rozwiązania wzmocnień obszarów słabonośnych podłoża.

Geodezja: wykonywano mapę do celów projektowych.

Ochrona środowiska: przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą oraz inwentaryzację drzew do nowego projektu gospodarki zielenią.

W maju wykonawca nie wykonywał żadnych robót budowlanych. Według programu zostały zaplanowane wstępne roboty melioracyjne od połowy lipca br.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 16.08.2016 r.