W dniu 11 lipca odbyła się III Rada Budowy.

Wykonawca wykonywał w miesiącu czerwiec następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace projektowe: przeprowadzono rozpoznanie saperskie, inwentaryzację dróg powiatowych DPE 1372M, 1374M,1376M,1464M. Wytyczenie geodezyjne osi trasy i pasa drogowego, ustawienie tablic informacyjnych, wykoszenie traw w pasie drogowym przy drodze 53 i 16, uzupełniające badania geologiczne.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 11.04.2016 r.