W dniu 16.08.2016 r odbyła się Rada Budowy. Wykonawca wykonywał w miesiącu lipcu następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace projektowe: opracowanie badań geologicznych, uzupełnianie o wpisy numerów działek map do celów wysokościowych. Trwały prace odnośnie korekty Koncepcji Rozwiązań Zamiennych by uzyskać akceptację, wykonano zmiany w zakresie projektów wykonawczych, które nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę.

Roboty: odhumusowanie DL55 KM 1+930-2+070, 2+160-2+330, 2+450-2+680, 2+730-2+980, odhumusowanie S51 j. L km 25+250-25+370, odhumusowanie wyjazdy z budowy DK16 str. L i P.km ok. 2+000. Rozbiórka obiektów letniskowych wraz z ogrodzeniem- Wójtowa Rola km ok. 23+900, przygotowywanie tymczasowej organizacji ruchu- oznakowanie pionowe i poziome - wyjazdy z budowy DK16 km 2+000 str. L+P.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 12.09.2016 r.