Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania dla budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)  to 12 lutego 2020 r., sala konferencyjna(s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. godz. 10:30 - 11:30.