Obiekt Długość całkowita Nazwa obiektu kilometraż
WS-12 12,93 Wiadukt DK 10+282
WD-13 42,1 Wiadukt drogowy 10+647
WD-14 45,49 Wiadukt drogowy 11+765
MS-15 137,73 Most DK 12+506
WD-16 45,6 Wiadukt drogowy 13+972
WD-17 63,21  Wiadukt drogowy 15+127
DPP-18 39,64 Przejście podziemne pod DK 15+351
WD-19 46,69 Wiadukt drogowy 17+817
WS-20 46,69 Wiadukt DK 19+042
WD21 59,62 Wiadukt drogowy poza trasą główną DZ41 1+633
MD22 27,24 Wiadukt drogowy poza trasą główną DK53 2+125
WD-23 40,4 Wiadukt drogowy 20+012
WS-24A 537,2 Wiadukt DK 20+889
WD-24B 43,8 Wiadukt drogowy 21+407
WK-25 47,5 Wiadukt kolejowy 21+613
WD-26 62,81 Wiadukt drogowy 21+991
MS-27 266,5 Most 22+862
WD-28 57,27 Wiadukt drogowy 23+309
WD-29 54,52 Wiadukt drogowy 23+543
WD-29B 74,1 Wiadukt drogowy poza trasą główną DK16 0+731
DPP-29C 61,12 Przejście dla pieszych poza trasą główną DK16 0+780
KL-29A 73,2 Kładka dla pieszych 23+858
WS-30 40,33 Wiadukt drogowy 24+417