Obiekt Długość całkowita Nazwa obiektu
WS-12 12,93 Wiadukt DK
WD-13 42,2 Wiadukt drogowy
WD-14 45,49 Wiadukt drogowy
MS-15 141,95 Most DK
WD-16 45,5 Wiadukt drogowy
WD-17 63,51  Wiadukt drogowy
DPP-18 39,64 Przejście podziemne pod DK
WD-19 46,69 Wiadukt drogowy
WS-20 46,33 Wiadukt DK
WD21 59,62 Wiadukt drogowy
MD22 27,24 Wiadukt drogowy
WD-23 40,4 Wiadukt drogowy
WS-24A 297,5 Wiadukt DK
WD-24B 43,8 Wiadukt drogowy
WK-25 47,5 Wiadukt kolejowy
WD-26 63,24 Wiadukt drogowy
MS-27 266,5 Most
WD-28 57,35 Wiadukt drogowy
WD-29 54,62 Wiadukt drogowy
WD-29B 74,09 Wiadukt drogowy
DPP-29C 61,12 Przejście dla pieszych
KL-29A 73,2 Kładka dla pieszych
WS-30 39,79 Wiadukt drogowy
SUMA 1603,35