20 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 wykonawca drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna udostępnił dla ruchu w całości węzeł Wschód. To fragment drogi krajowej nr 16 od ulicy Towarowej w Olsztynie do skrzyżowania z Wójtowem wraz z obiektami WD29 i WD29B.

Udostępnienie węzła Olsztyn Wschód oznacza, że od wschodniej granicy miasta do Wójtowa można jechać drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. To 3 km trasy.