27 kwietnia  miało miejsce protokolarne przekazanie Prawa Dostępu do Placu Budowy:  "Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – Zadanie nr 2”).

Stroną przekazującą była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, stroną odbierającą BUDIMEX S.A.