6 grudnia 2018 roku odbędzie się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na obiekcie WD-29B oraz jezdni prawej od styku z ulicą Towarową (km 0+470) w kierunku węzła Olsztyn Wschód (km 1+350). Jeśli WINB wyda pozwolenie na dopuszczenie do ruchu, wówczas w drugiej części dnia planowane jest przełożenie ruchu górą na obiekt WD-29B (jezdnia prawa) na styku z ul. Towarową w kierunku węzła Olsztyn Wschód i dalej sprowadzenie ruchu na drugą stronę Łącznica L02 w kierunku Mrągowa.

W dalszej kolejności po wykonaniu jezdni lewej w warstwie ścieralnej będzie uzyskiwane pozwolenie na użytkowanie dla jezdni lewej od styku z ul. Towarową w kierunku w. Olsztyn Wschód.