Informujemy, że 19 marca 2019 roku, Wykonawca planuje prowadzić roboty wykończeniowe na trasie głównej obwodnicy na obiekcie mostowym WS-24A w kilometrażu 20+630 do 21+206. Prace będą polegały na uszczelnieniu masą trwale plastyczną przestrzeni między krawężnikami. W związku z tym, będzie obowiązywała tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu.

Początkowo organizacja ruchu będzie obowiązywać na prawej jezdni, a po zakończeniu prac na lewej jezdni.

Na każdej jezdni Wykonawca planuje prowadzić prace przez 2 dni.