Od 23 do 28 kwietnia potrwają utrudnienia na trasie głównej obwodnicy Olsztyna, polegające na naprzemiennym wyłączeniu jednego z pasów jezdni.

- 23 kwietnia 2019 r. od 15.00 do 21.00 km 15+955 strona prawa

- 24 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 18+050 strona prawa

- 25 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 20+080 strona prawa

- 26 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+170 strona prawa

- 27 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+655 strona prawa

- 27 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 22+170 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 20+080 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 18+050 strona lewa

- 28 kwietnia 2019 r. od 08.00 do 21.00 km 15+955 strona lewa

Prowadzone prace polegać będą na nacinaniu nawierzchni drogowej w celu montażu pętli indukcyjnych dla Systemu Zarządzania Ruchem.