W związku z układaniem masy bitumicznej na nowobudowanej drodze DZ-36 (pomiędzy msc. Stary Olsztyn a Drogą Wojewódzką 598) planowane jest zamknięcie czasowe drogi. Droga zamknięta będzie będzie 27.06.2019 r. w godz. 9:00-21:00. Odcinek od połączenia drogi DZ-36 z rondem na DW 598 - droga w stronę Butryn z Jarot, aż do wjazdu do msc. Stary Olsztyn będzie czasowo nieprzejezdny.