Wykonawca informuje, iż planuje wykonywać prace z zakresu branży odwodnieniowej (usuniecie awarii kanalizacyjnej) na obiekcie WD29B na węźle Olsztyn Wschód (wiadukt łączący ul. Towarową), łącznicy L05 strona prawa oraz łącznicy L09.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zamknięcia dwóch pasów łącznicy L05 od strony pasa dzielącego oraz prawego pasa łącznicy L09.

Ze względu na skomplikowanie prowadzonych prac nie ma możliwości podania ostatecznego terminu zakończenia ich wykonywania. Przewidywany termin to 19.07.2019 r.