Wykonawca informuje, że 4 maja 2017 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu na DK16 - skrzyżowanie ul. Lubelskiej z drogą do Michelin w km ok. 23+400 projektowanej trasy. Jest to związane z prowadzeniem robót w podanej lokalizacji. Na skrzyżowaniu tym zostanie wdrożony wyjazd z budowy, co spowoduje wzmożenie ruchu sprzętu ciężkiego. Na czas najbardziej intensywnego ruchu pojazdów budowlanych zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem, a sygnalizacja świetlna czasowo wyłączana. 

Przewidywany termin zakończenia prac i utrudnień w ruchu to koniec roku 2017.