Budimex informuje, że 18 sierpnia 2017 r. planuje wdrożyć czasową organizację ruchu na DK16 w okolicach Wójtowa. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu z odcinka DK16 na Drogę Lokalną 55 (km ok.23+400 - 26+040 projektowanej trasy). 

Przewidywany termin zakończenia prac i obowiązywania ww. zmiany to 30.06.2018 r.