17 maja 2017 roku odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy na budowie obwodnicy Olsztyna. Wykonawca - Budimex mógł przedstawić zainteresowanym zakres robót, jakie odbyły się do tej pory (zaawansowanie prac na drugim odcinku sięga 14 procent). Zaznaczył także główne problemy: trudny, bagnisty teren, niespoiste grunty i ukształtowanie terenu okolic Olsztyna. To utrudnia znacznie roboty, ale jak podreślono podczas wizyty, niektóre prace, szczególnie na obiektach, wyprzedzają plan.

Dziennikarze mieli niepowtarzalną okazję zapytać też o szczegóły dotyczące m.in. technologii powstawania drogi - od podsypki aż do kładzenia masy bitumicznej.

Inwestycja związana z zadaniem 2 ma zakończyć się w październiku 2018 roku. Nieco później, bo w 2019 roku, zostanie uddany do użytku węzeł Pieczewo, na realizację którego podpisano aneks do umowy dopiero na początku tego roku.