13 marca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 11 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót i prac projektowych wykonanych w ubiegłym miesiącu.

Roboty drogowe: zdjęcie warstwy humusu – 1350 m3, wykonanie wykopów 50 262 m3, wymiany gruntu 129 938 m3, nasypy 2 000 m3.

Roboty mostowe: MS15 – montowanie pomostu drewnianego konstrukcji mostu tymczasowego, statyczne badanie pali wykonanych metodą Franki oraz wykonanie prac zabezpieczających, WD14 - wykonanie platformy roboczej pod wykonanie pali i wbijanie pali, WS24A - przygotowanie platform i rozpoczęcie wbijania pali testowych, MS27 - przygotowanie pod platformy i rozpoczęcie wbijania pali testowych.

W lutym na budowie wraz z obsługą kontraktu i pracownikami fizycznymi pracowało 236 osób. W robotach było wykorzystanych 415 sztuk sprzętu budowlanego.

Termin następnej Rady Budowy to 10 kwietnia.