10 kwietnia 2017 roku odbyła się 12 Rada Budowy. W siedzibie Inżyniera Kontraktu spotkali się przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego oraz Nadzoru. Wykonawca przedstawił zakres robót, które wykonał w zeszłym miesiącu. Główne roboty opierały się robotach drogowych - zdejmowanie humusu, wykopy, wymiana gruntu i nasypy. Jeśli chodzi o roboty mostowe, to odbywały się na obiektach WD14 - obciążenia próbne pali testowych, wykonanie betonu podkładowego i zbrojenie fundamentów. WD17 - betonowanie fundamentów, zbrojenie i szalowanie słupów. WS24 A - wbijanie pali testowych i roboty ziemne. WD26 - wykopy pod fundamenty. MS27 - przygotowanie platform, wbijanie pali testowych.

Jeśli chodzi o zaangażowanie sprzętu i personelu, to na budowie w marcu pracowało łącznie 236 osób z udziałem 351 sztuk sprzętu budowlanego.

Datę kolejnej Rady Budowy ustalono na 8 maja.