12 czerwca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 14 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało zdjęcie warstwy humusu w ilości 25 tys. m3, wykonanie wykopów w ilości łącznej 102 tys. m3 i nasypów - 106 tys. m3, wymiana gruntu - 97 tys. m3.

Roboty odbywały się także na obiektach: WD14 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław podłożyskowych; WD16 - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych i słupów podpór; WD17 - zbrojenie i betonowanie ław podłożyskowych, wykonanie izolacji fundamentów; DPP18 - wykonanie izolacji cienkiej fundamentów; WD19 - zbrojenie, deskowanie oraz wykonanie zasypki fundamentu; WS24A - zbrojenie podpór i fundamentów, szalowanie filarów i słupów, zbrojenie korpusu; WK25 - budowa toru objazdowego dla pociągów;  MS27 - wykonanie próbnych pali, wykopy pod beton wyrównawczy; PE35 - montaż prefabrykatów.

Na budowie w maju pracowało 486 osób oraz 399 sztuk sprzętu budowlanego.