17 listopada 2017 r. odbyła się 19 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres prac wykonanych w miesiącu ubiegłym i plan prac na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót w październiku przedstawiało się następująco:

Roboty drogowe: roboty przygotowawcze - 89 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu - 65 proc., odwodnienia - 20 proc., podbudowy - 20 proc., nawierzchnie bitumiczne - 11 proc., roboty wykończeniowe - 3 proc.

Roboty mostowe: roboty przygotowawcze - 82 proc., fundamenty - 80 proc., podpory i konstrukcje oporowe - 60 proc., ustoje nośne - 39 proc., łożyska - 56 proc., odwodnienie - 18 proc., izolacje - 28 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 1 proc.

Zaawansowanie robót branżowych wyniosło 31 proc.

Ustalono datę kolejnej rady Budowy na 15 grudnia 2017 roku.