17 lipca  2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 15 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało wykonanie wykopów w ilości łącznej 112 tys. m3 i nasypów - 85 tys. m3 oraz wymiana gruntu - 152 tys. m3. Zaawansowanie robót drogowych wygląda następująco: roboty przygotowawcze - 55 proc, roboty ziemne ze wzmocnieniem gruntu - 40 proc, odwodnienia - 9 proc.

Zaawansowanie obiektów inżynierskich: roboty przygotowawcze - 55 proc, fundamenty - 27 proc, podpory i konstrukcje oporowe - 7 proc, ustroje nośne - 1 proc, łożyska - 6 proc, izolacje - 3,5 proc.

Termin następnej Rady Budowy wyznaczono na 18 sierpnia.