18 sierpnia  2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 16 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało wykonanie wykopów - 83 tys. m3, nasypów - 48 tys. m3, głównej warstwy nasypu - 47 tys. m3, wymiana gruntu - 107 tys. m3, zdjęcie warstwy humusu -  9,5 tys. m3, a także układanie masy bitumicznej na odcinku próbnym na DL55 - łącznie z podbudową 3 km. Zaawansowanie robót drogowych w lipcu wyniosło 32 proc.

Jeśli chodzi o zaawansowanie robót na obiektach inżynierskich, to w lipcu wyniosły one 19 proc. I tak, dla robót przygotowawczych - 67 proc., fundamentów - 72 proc., podpór i konstrukcji oporowych - 12 proc., ustoju nośnego - 7,5 proc.,odwodnienia - 12,5 proc., izolacji - 17,5 proc.

Zaawansowanie robót branżowych z kolei to 23 proc.

Datę następnej Rady Budowy ustalono na 15 września.