14 września 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 17 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, który zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

W sierpniu roboty drogowe skupiły się na układaniu masy bitumicznej na odcinku próbnym w km 15+400 - 16+640.

Ponadto wykonano m.in. 75 tys. m3 nasypów oraz 88 tys. m3 wymiany gruntu. Zaawansowanie robót drogowych w sierpniu wynosiło 33 proc.

Oczywiście wykonawca kontynuował roboty na obiektach inżynierskich. Zaawansowanie robót mostowych wyniosło 24,5 proc.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 13 października.