15 grudnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 20 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu oraz plan robót na miesiąc bieżący.

W tej chwili zaawansowanie robót drogowych wynosi 45 proc., w tym roboty przygotowawcze 91 proc., - roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 68 proc., odwodnienia 25 proc., podbudowy 25 proc., nawierzchnie bitumiczne 12 proc., roboty wykończeniowe 3,5 proc.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi zaś 55 proc., w tym roboty przygotowawcze 83 proc., fundamenty 81 proc., podpory i konstrukcje oporowe 64 proc., ustroje nośne 42 proc., łożyska 64 proc., urządzenia dylatacyjne 5 proc., odwodnienie 21 proc., izolacje 31 proc., wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) 1,5 proc.

Ustalono datę następnej Rady Budowy na 26 stycznia.