Wykonawca informuje, że 31 lipca 2017 r. zamierza wprowadzić czasową organizację ruchu na drodze DP1374N w stronę Starego Olsztyna. Kierowcy od tego czasu nie mogą wjeżdżać od strony DW598 (droga od Jarot na Butryny). Mieszkańcy Starego Olsztyna mogą jeździć jedynie drogą od strony miejscowości Szczęsne. Planowany okres obowiązywania organizacji to 6 tygodni. Zamknięcie drogi związane jest z układaniem masy bitumicznej na tym odcinku.